Josephine Salice vant årets Forsker Grand Prix!

Hun som vant FGP. Holder pokal og blomster. Ved siden av står hun som ble nr 2 og hun som ble nr 3.

Josephine Salice fra Universitetet i Bergen stakk av med seieren i årets utgave forskerkonkurransen.

Den 28. september var det klart for Forsker Grand Prix fest i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet. Programmet ble ledet av Roe Lauvås jr. og i dommerpanelet satt Tonje Fyhn fra NORCE, skuespiller Sigmund Njøs Hovind og Kjetil H. Dale fra TV2.

Foran rundt 300 tilskuere fikk våre ti forskere fire minutter på seg hver til å engasjere. Sammen med dommerpanelet stemte publikum frem sine to favoritter. Dommerne valgte seg så et wild-card og tre gikk derfor videre til finalerunden hvor de hadde fire nye minutter på seg til å formidle sin forskning. Vinneren ble Josephine Salice fra Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi. Hennes forskning handler om romfysikk som er svært utbredt i Norge, men ikke så mange som vet om ettersom all forskning om tematikken i hovedsak foregår på engelsk. Salen og dommerne ble tatt med ut i verdensrommet, for å forstå hvordan partikler som bombarderer atmosfæren påvirker vær og klima på jorda vår.

Andreplassen gikk til Martine Røysted Solås fra Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret. Hennes forskning omhandler de mesopelagiske dyrene som er ukjente for mange, men som bidrar til viktige prosesser i havet. Det er småfisk og krepsdyr man finner 200-1000 meter til de øvre vannmasser. Dagens situasjon innebærer at hav- og kystområder mister oksygen og fjorder kan være særlig sårbare. Spørsmålet hun prøver å finne svar på er hva som skjer med disse mesopelagiske dyrene og deres døgnvandring dersom oksygennivået i fordypet avtar?

Tredjeplassen gikk til Sigrund Breistig fra VID Vitenskapelige høgskole. Hun forsker på gynekologisk kreft og de fysiske, eksistensielle, seksuelle og psykiske utfordringene kvinner sitter igjen med som kreftoverlever. For å møte disse utfordringene ser hun på hvordan digitale helsetjenester kan tas i bruk for å sikre likeverdige helsetilbud nå og for fremtiden.

Gikk du glipp av årets konkurranse? Hele sendingen finner du her!