OM OSS

Forskningsdagene i Bergen er et bredt samarbeid mellom byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Målsetningen er blant annet å skape begeistring og forståelse for forskning, samt formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv.

Forskningsdagene i Bergen er også med på å vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv og er en viktig arena for rekrutering av unge til forskningsrelaterte yrker.

Festivalen er nå blitt et innarbeidet arrangement og har hovedområder som retter seg mot ulike publikumsgrupper.

Forskningsdagene i Bergen er en del av de nasjonale Forskningsdagene som arrangeres i regi av Norges Forskningsråd. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, landsdekkende forskningsfestivaler.

Se forøvrig også www.forskningsdagene.no

Følgende står som arrangør av Forskningsdagene i Bergen
Logo for Universitetet i Bergen