ANDRE ARRANGEMENTER

Her finner du andre arrangementer som skjer under Forskningsdagene. Noen arrangere vi selv, mens andre er arrangert av samarbeidspartnere eller andre aktører. Mer info kommer etter hvert!