FORSKNINGSDAGENE UNG 2022

Forskningsdagene i Bergen inviterer for ellevte gang videregående elever og lærere til Forskningsdagene UNG. Arrangementet er på dagtid onsdag 21. og torsdag 22. september og vi vil igjen kunne invitere elever og lærere til å være fysisk tilstede.

Programmet er delt inn i fire bolker, med to bolker hver dag. Foredragene vil være på rundt 20 minutter og programleder Roe Lauvås jr. vil lose oss gjennom dagene. Det vil være mulig å spørre spørsmål etter hvert foredrag. Arrangementet passer best for VG2 og VG3.

Bolk 1 og 2 den 21. september er dessverre fulle! Det er også Bolk 4 den 22. september. Send en mail til silje.pedersen@uib.no hvis dere ønsker å stå på venteliste. Det er fremdeles ledig plass på Bolk 3.