FORSKNINGSDAGENE UNG

I år inviterte Forskningsdagene i Bergen for tolvte gang videregående elever til spennende foredrag i Egget (Studentsenteret) 20. september og Mimes Brønn (HVL), 21. september og i – og salene var fulle med 1200 unge som fikk med seg de ulike foredragene!

Programmet var fylt med foredrag innen tema som ‘Folkehelse og livsmestring’, ‘Demokrati og medborgerskap’, ‘Bærekraftig utvikling’ og ‘Vitenskap, entreprenørskap og teknologi’. Programlederen var Roe Lauvås Jr. og foredragene var på̊ rundt 20 minutter.

Foto: Merjem Emma Torlo Djugum

Foredragsholder foran et fullsatt auditorium