• FORSKER GRAND PRIX

  • SKOLEBESØK

  • FORSKNINGSDAGENE UNG

22. SEPTEMBER – 3. OKTOBER 2021

FORSKNINGSDAGENE
I BERGEN

BEGEISTRING OG FORSTÅELSE

Vi skaper en viktig arena for forskning og innovasjon, samt rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker.

FORSKER
GRAND PRIX
FORSKER
GRAND PRIX
1. okt. 2021

Årets 10 kandidater er klar!

SKOLEBESØK
SKOLEBESØK
22., 23. og 24. sept. 2021

Vi kommer på besøk til skolen din!

RESEARCHERS’
NIGHT
RESEARCHERS’
NIGHT
24. sept. 2021

Mange spennende arrangementer på programmet!

FORSKNINGS-
DAGENE
UNG
FORSKNINGS-
DAGENE
UNG
29. og 30. sept. 2021

Arrangers for 10 gang!