Emilie Hernes Vereide fra Havforskningsinstituttet stakk av med seieren i årets utgave av forskerkonkurransen.

Den 27. september var det klart for Forsker Grand Prix fest i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet. Programmet ble ledet av Roe Lauvås jr. og i dommerpanelet satt Tonje Fyhn fra NORCE, skuespiller Lykke Kristine Moen fra Den Nationale Scene og Kjetil H. Dale fra TV2.

Foran over 320 tilskuere fikk våre ti forskere fire minutter på seg hver til å engasjere. Sammen med dommerpanelet stemte publikum frem sine to favoritter. Dommerne valgte seg så et wild-card og tre gikk derfor videre til finalerunden hvor de hadde fire nye minutter på seg til å formidle sin forskning. Vinneren ble Emilie Hernes Vereide fra Havforskningsinstituttet. Hun forsker på om dyreplankton blir påvirket av seismikk. Seismikk er et fagfelt som bruker lydbølger for å ta bilder av jordskorpen, og brukes for å lete etter olje og gass. Denne menneskeskapte lyden kan høres hundrevis av kilometer i havet, og Emilie satte søkelys på hvilken påvirkning seismikk har på dyreplankton – derav om dødeligheten øker, om de blir skadet eller får endret livsførsel.

Andreplassen gikk til Kristine Fjellanger ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus. Hun forsker på om pasienter som får strålebehandling for lungekreft få mindre risiko for alvorlige bivirkninger hvis de holder pusten under behandlingen?

Tredjeplassen gikk til Andreas Heian Slettevold fra Det juridiske fakultet ved UiB.  fra VID Vitenskapelige høgskole. Han forsker på om klimaendringer er en god unnskyldning for å ikke holde en avtale.

Gikk du glipp av årets konkurranse? Hele sendingen finner du her!

Foto: Thor Brødreskift

Josephine Salice fra Universitetet i Bergen stakk av med seieren i årets utgave forskerkonkurransen.

Den 28. september var det klart for Forsker Grand Prix fest i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet. Programmet ble ledet av Roe Lauvås jr. og i dommerpanelet satt Tonje Fyhn fra NORCE, skuespiller Sigmund Njøs Hovind og Kjetil H. Dale fra TV2.

Foran rundt 300 tilskuere fikk våre ti forskere fire minutter på seg hver til å engasjere. Sammen med dommerpanelet stemte publikum frem sine to favoritter. Dommerne valgte seg så et wild-card og tre gikk derfor videre til finalerunden hvor de hadde fire nye minutter på seg til å formidle sin forskning. Vinneren ble Josephine Salice fra Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi. Hennes forskning handler om romfysikk som er svært utbredt i Norge, men ikke så mange som vet om ettersom all forskning om tematikken i hovedsak foregår på engelsk. Salen og dommerne ble tatt med ut i verdensrommet, for å forstå hvordan partikler som bombarderer atmosfæren påvirker vær og klima på jorda vår.

Andreplassen gikk til Martine Røysted Solås fra Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret. Hennes forskning omhandler de mesopelagiske dyrene som er ukjente for mange, men som bidrar til viktige prosesser i havet. Det er småfisk og krepsdyr man finner 200-1000 meter til de øvre vannmasser. Dagens situasjon innebærer at hav- og kystområder mister oksygen og fjorder kan være særlig sårbare. Spørsmålet hun prøver å finne svar på er hva som skjer med disse mesopelagiske dyrene og deres døgnvandring dersom oksygennivået i fordypet avtar?

Tredjeplassen gikk til Sigrund Breistig fra VID Vitenskapelige høgskole. Hun forsker på gynekologisk kreft og de fysiske, eksistensielle, seksuelle og psykiske utfordringene kvinner sitter igjen med som kreftoverlever. For å møte disse utfordringene ser hun på hvordan digitale helsetjenester kan tas i bruk for å sikre likeverdige helsetilbud nå og for fremtiden.

Gikk du glipp av årets konkurranse? Hele sendingen finner du her!

Det var tett i toppen, men til slutt var det Helga Bjørke Harnes fra lærerutdanningen ved NLA Høgskolen som stakk av med seieren i årets utgave forskerkonkurransen.

Rundt 200 publikummere og dommerpanel fikk fredag 1. oktober avgjøre hvem som var den aller beste på å begeistre og engasjere om forskningen sin. Ti stipendiater hadde fire minutter hver på scenen, hvorav tre av de fikk være med videre til gullfinalen for en ny runde med lynforedrag. Helga Bjørke Harnes fra NLA Høgskolen imponerte stort som sceneformidler, og kom til gullfinalen som dommerpanelets wildcard før hun så ble kåret til vinner av konkurransen.

Helga forsker på hvordan nåtid og fortid veves sammen i elevers læring om moralske ladde historiske temaer, og har samlet inn skriftlig og muntlig data fra elever i 9. klasser i for å kunne forstå mer av deres læringsprosess. Klarer de se verden fra et annet perspektiv enn sitt eget? Og hvordan påvirker nåværende idealer, verdier og kunnskaper deres historiske læring? Helgas avhandling er også aktuell utenfor klasserommet, og kan sees i sammenheng med pågående debatter om kontroversielle statuer av slavehandlere og kunst med rasistiske budskap kan godtas i dagens samfunn.

Ettersom det ikke ble en nasjonal finale i år var det også kåring av andre og tredjeplass i Forsker Grand Prix. Andreplassen gikk til Elisabeth Andvik fra strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Hennes forskning omhandler hvordan tverrfaglige helseteam samarbeider for å løse komplekse problemer. Hun kartlegger utfordringer i slike team, og viser til konkrete tiltak som teamene kan iverksette for å oppnå kunnskapsdeling og læring.

På tredjeplass var Amalie Moxness Reksten fra Havforskningsinstituttet. Hun forsker på oppdrettslaks og skalldyr som reker, blåskjell, krabber og kamskjell med mål om å øke kunnskapen om hvilke næringsstoffer disse inneholder. Hun har analysert næringsinnholdet i over 1000 oppdrettslaks fra de siste 15 årene, i tillegg til at hun er i gang med å samle inn et bredt spekter av skalldyr som også skal analyseres.

Gikk du glipp av årets konkurranse? Hele sendingen finner du her!

Ti kandidater skal kjempe om å bli den beste til å formidle og begeistre om forskningen sin, og må overbevise både publikum og dommerpanel i løpet av kun fire minutter. Tiden frem mot 1. oktober går unna i full fart, og kandidatene er allerede godt i gang med forberedelsene.

Det er ikke bare-bare å stå på en scene og oppsummere et årelangt forskningsprosjekt i løpet av noen minutter. Kandidatene må trene på stemmebruk, kroppsspråk og bruk av rekvisitter, og lærer kunsten å fortelle en historie fra start til slutt. Mange års utdanning og fagkunnskap må kokes ned og oversettes til et språk som alle kan kjenne igjen. Hvorfor forskes det på akkurat dette, og hvordan går man frem for å finne ut av det? Og ikke minst – hvilken betydning har dette for folks liv?

I månedene før selve showdagen har kandidatene en rekke workshops både sammen og alene med coacher som skal forberede dem på å gå i ilden. Her er det ingen rom for feil, og alt fra illustrasjoner til pustepauser må planlegges nøye. Under selve konkurransen skal alle deltakerne i ilden og fremføre sine minutter foran publikum og dommerne, før tre kandidater går videre i kampen om å bli den beste forskningsformidleren på Vestlandet. Dommerpanelet består av fagpersoner fra journalistikk, scenekunst og akademia, og deres stemmer teller like mye som publikums.

Forsker Grand Prix er fast innslag under Forskningsdagene i Bergen, og har som mål å gi forskningsformidling høyere prestisje og oppmerksomhet. Konkurransen arrangeres flere steder i Norge, og er en viktig arena for å fange opp nye talenter innen forskning og formidling.

Tora Söderström Gaden fra NORCE og Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) vant den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix i Trondheim 26. september.

Tora er utdannet musikkterapeut og forsker på musikkterapi. I prosjektet Tora er en del av, undersøker de hvordan musikkterapi påvirker båndet mellom premature nyfødte barn og deres foreldre, foreldrenes mentale helse og barnets generelle utvikling. Prosjektet følger familier med premature over to år gjennom sykehusinnleggelse og overgangen til hjemmet. Forskningen gjennomføres i Norge, Polen, Israel, Colombia og Argentina. Nokså ulike land, men alle med ordninger som gjør at foreldre har mulighet til å være tilstede på sykehuset med barnet sitt og delta aktivt i pleie og omsorg, og dermed også i musikkterapien.

Tora konkurrerte mot tilsammen 12 andre stipendiater fra Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Tromsø og Agder, men ble stemt til topps av både dommere og publikum. Vi gratulerer!

Stipendiat Tora Söderström Gaden fra NORCE og Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) vant Forsker Grand Prix i Bergen onsdag 23. september. Tora er utdannet musikkterapeut og forsker på musikkterapi. Musikkterapi handler om de ulike måtene musikk kan påvirke helsen vår. I prosjektet Tora er en del av, undersøker de hvordan musikkterapi påvirker båndet mellom premature nyfødte barn og deres foreldre, foreldrenes mentale helse og barnets generelle utvikling.

Tora går videre til den nasjonale finalen i Trondheim lørdag 26. september sammen med Ragnhild Gya fra institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen, som ble nummer to. Klimaendringene gjør at fjellet blir varmere. Da vil noen av de varmekjære lavlandsplantene klatre oppover fjellet. Ragnhild forsker på hvordan fjellplantene reagerer på at lavlandsplantene flytter oppover  – og om ulike lavlandplanter har ulik effekt på fjellplantene. Målet er å finne ut hvordan den flotte norske fjellheimen kommer til å se ut, og fungere, i fremtiden.

 

Stipendiat Siri Vatsø Haugum fra Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen vant Forsker Grand Prix Bergen onsdag 25. september. Doktorgraden til Siri handler om hva som egentlig skjer i naturen når det plutselig blir tørt. Målet er å finne ut hvordan vi kan forme det gamle kulturlandskapet på kysten slik at det vil fortsette med å levere økosystemtjenester som karbonlagring og mat i et mer ustabilt klima.

Sir gikk videre til den nasjonale finalen i Stavanger lørdag 28. september sammen med Didrik Hjertaker Grevskott fra Havforskningsinstituttet, som ble nummer to. Didrik forsker på bakterier i skjell. Skjell filtrerer og fanger opp partikler, som bakterier, fra vannet rundt seg. Bakteriene kan stamme fra mennesker, husdyr eller ville dyr, som fugler og sjøpattedyr. Det gjør at skjell er en god kandidat for å undersøke hvilke tarmbakterier som er resistente mot antibiotika. Ved å bruke skjell kan vi sammenligne ulike kystområder, og se hvor det er mange og få resistente bakterier. Det igjen gjør at vi kan vurdere om sjømaten er trygg å spise.

Didrik kom videre til runde to i finalen og gjorde det sterkt også her. Dessverre nådde ikke Didrik helt opp og vinneren av årets nasjonale finale ble Daniel Vethe fra NTNU. Han er psykolog og forsker på  lys og søvn.

Stipendiat Ove Heradstveit fra Uni Research vant Forsker Grand Prix Bergen onsdag 27. september. Doktorgraden til Ove handler om ungdom og rus. Han ser da særlig på betydningen psykiske vansker har i utviklingen av rusproblemer blant unge.

Ove gikk videre til den nasjonale finalen i Trondheim lørdag 30. september sammen med Lina S. D. Lernevall, som ble nummer to. Lernevall er sykepleier og stipendiat ved Haukeland universitetssjukehus. Hennes doktorgrad undersøker hvilken støtte foreldre med brannskadde barn trenger i den akutte fasen på sykehuset.

Dessverre nådde ingen av dem helt opp i finalen og vinneren av årets nasjonale Forsker Grand Prix ble Torbjørn Øygard Skodvin fra UiT Norges arktiske universitet. Han er hjerneforsker og forsker på utposninger i hjernens blodårer og hvorvidt disse bør opereres eller ikke.

Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Stipendiat Anne-Catrin Adam fra NIFES vant Forsker Grand Prix Bergen onsdag 28. september. I doktorgraden sin ser Anne-Catrin på hvordan maten vi spiser kan påvirke genene og helsen til våre kommende generasjoner. 

Anne-Catrin gikk videre til den nasjonale finalen i Bergen lørdag 1. oktober sammen med Jane Skjoldli, som ble nummer to. Skjoldli er stipendiat ved Universitetet i Bergen og forsker på hva World Youth Day (en katolsk ungdomssamling) har gjort med katolsk pilegrimsferd.

Dessverre nådde ingen av dem helt opp i finalen og vinneren av årets nasjonale Forsker Grand Prix ble Sofie Snipstad ved NTNU. Hun jobber med å forstå hvordan nanopartikler effektivt kan leveres til kreftvev, og hvordan de påvirker kreftcellene.

Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Cecilie Gudveig Gjerde fra Universitetet i Bergen vant den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix i Trondheim!

Gjerde tar doktorgrad ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB, og forsker på hvordan man kan lage nytt kjevebein ved hjelp av kroppens egne stamceller. Ja, hun har faktisk klart å lage splitter nytt menneskebein.

Cecilie Gudveig Gjerde konkurrerte mot tilsammen 7 andre stipendiater fra Oslo, Trondheim, Bergen og Oslo, men ble stemt fram av dommere og publikum. Gjerde stikker dermed av med førstepremien som er en sjekk på 20.000kr, i tillegg til en gjev pokal.

Foto: NTNU