Ti kandidater skal kjempe om å bli den beste til å formidle og begeistre om forskningen sin, og må overbevise både publikum og dommerpanel i løpet av kun fire minutter. Tiden frem mot 1. oktober går unna i full fart, og kandidatene er allerede godt i gang med forberedelsene.

Det er ikke bare-bare å stå på en scene og oppsummere et årelangt forskningsprosjekt i løpet av noen minutter. Kandidatene må trene på stemmebruk, kroppsspråk og bruk av rekvisitter, og lærer kunsten å fortelle en historie fra start til slutt. Mange års utdanning og fagkunnskap må kokes ned og oversettes til et språk som alle kan kjenne igjen. Hvorfor forskes det på akkurat dette, og hvordan går man frem for å finne ut av det? Og ikke minst – hvilken betydning har dette for folks liv?

I månedene før selve showdagen har kandidatene en rekke workshops både sammen og alene med coacher som skal forberede dem på å gå i ilden. Her er det ingen rom for feil, og alt fra illustrasjoner til pustepauser må planlegges nøye. Under selve konkurransen skal alle deltakerne i ilden og fremføre sine minutter foran publikum og dommerne, før tre kandidater går videre i kampen om å bli den beste forskningsformidleren på Vestlandet. Dommerpanelet består av fagpersoner fra journalistikk, scenekunst og akademia, og deres stemmer teller like mye som publikums.

Forsker Grand Prix er fast innslag under Forskningsdagene i Bergen, og har som mål å gi forskningsformidling høyere prestisje og oppmerksomhet. Konkurransen arrangeres flere steder i Norge, og er en viktig arena for å fange opp nye talenter innen forskning og formidling.

Tora Söderström Gaden fra NORCE og Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) vant den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix i Trondheim 26. september.

Tora er utdannet musikkterapeut og forsker på musikkterapi. I prosjektet Tora er en del av, undersøker de hvordan musikkterapi påvirker båndet mellom premature nyfødte barn og deres foreldre, foreldrenes mentale helse og barnets generelle utvikling. Prosjektet følger familier med premature over to år gjennom sykehusinnleggelse og overgangen til hjemmet. Forskningen gjennomføres i Norge, Polen, Israel, Colombia og Argentina. Nokså ulike land, men alle med ordninger som gjør at foreldre har mulighet til å være tilstede på sykehuset med barnet sitt og delta aktivt i pleie og omsorg, og dermed også i musikkterapien.

Tora konkurrerte mot tilsammen 12 andre stipendiater fra Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Tromsø og Agder, men ble stemt til topps av både dommere og publikum. Vi gratulerer!

Stipendiat Tora Söderström Gaden fra NORCE og Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) vant Forsker Grand Prix i Bergen onsdag 23. september. Tora er utdannet musikkterapeut og forsker på musikkterapi. Musikkterapi handler om de ulike måtene musikk kan påvirke helsen vår. I prosjektet Tora er en del av, undersøker de hvordan musikkterapi påvirker båndet mellom premature nyfødte barn og deres foreldre, foreldrenes mentale helse og barnets generelle utvikling.

Tora går videre til den nasjonale finalen i Trondheim lørdag 26. september sammen med Ragnhild Gya fra institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen, som ble nummer to. Klimaendringene gjør at fjellet blir varmere. Da vil noen av de varmekjære lavlandsplantene klatre oppover fjellet. Ragnhild forsker på hvordan fjellplantene reagerer på at lavlandsplantene flytter oppover  – og om ulike lavlandplanter har ulik effekt på fjellplantene. Målet er å finne ut hvordan den flotte norske fjellheimen kommer til å se ut, og fungere, i fremtiden.

 

Stipendiat Siri Vatsø Haugum fra Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen vant Forsker Grand Prix Bergen onsdag 25. september. Doktorgraden til Siri handler om hva som egentlig skjer i naturen når det plutselig blir tørt. Målet er å finne ut hvordan vi kan forme det gamle kulturlandskapet på kysten slik at det vil fortsette med å levere økosystemtjenester som karbonlagring og mat i et mer ustabilt klima.

Sir gikk videre til den nasjonale finalen i Stavanger lørdag 28. september sammen med Didrik Hjertaker Grevskott fra Havforskningsinstituttet, som ble nummer to. Didrik forsker på bakterier i skjell. Skjell filtrerer og fanger opp partikler, som bakterier, fra vannet rundt seg. Bakteriene kan stamme fra mennesker, husdyr eller ville dyr, som fugler og sjøpattedyr. Det gjør at skjell er en god kandidat for å undersøke hvilke tarmbakterier som er resistente mot antibiotika. Ved å bruke skjell kan vi sammenligne ulike kystområder, og se hvor det er mange og få resistente bakterier. Det igjen gjør at vi kan vurdere om sjømaten er trygg å spise.

Didrik kom videre til runde to i finalen og gjorde det sterkt også her. Dessverre nådde ikke Didrik helt opp og vinneren av årets nasjonale finale ble Daniel Vethe fra NTNU. Han er psykolog og forsker på  lys og søvn.

Stipendiat Ove Heradstveit fra Uni Research vant Forsker Grand Prix Bergen onsdag 27. september. Doktorgraden til Ove handler om ungdom og rus. Han ser da særlig på betydningen psykiske vansker har i utviklingen av rusproblemer blant unge.

Ove gikk videre til den nasjonale finalen i Trondheim lørdag 30. september sammen med Lina S. D. Lernevall, som ble nummer to. Lernevall er sykepleier og stipendiat ved Haukeland universitetssjukehus. Hennes doktorgrad undersøker hvilken støtte foreldre med brannskadde barn trenger i den akutte fasen på sykehuset.

Dessverre nådde ingen av dem helt opp i finalen og vinneren av årets nasjonale Forsker Grand Prix ble Torbjørn Øygard Skodvin fra UiT Norges arktiske universitet. Han er hjerneforsker og forsker på utposninger i hjernens blodårer og hvorvidt disse bør opereres eller ikke.

Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Stipendiat Anne-Catrin Adam fra NIFES vant Forsker Grand Prix Bergen onsdag 28. september. I doktorgraden sin ser Anne-Catrin på hvordan maten vi spiser kan påvirke genene og helsen til våre kommende generasjoner. 

Anne-Catrin gikk videre til den nasjonale finalen i Bergen lørdag 1. oktober sammen med Jane Skjoldli, som ble nummer to. Skjoldli er stipendiat ved Universitetet i Bergen og forsker på hva World Youth Day (en katolsk ungdomssamling) har gjort med katolsk pilegrimsferd.

Dessverre nådde ingen av dem helt opp i finalen og vinneren av årets nasjonale Forsker Grand Prix ble Sofie Snipstad ved NTNU. Hun jobber med å forstå hvordan nanopartikler effektivt kan leveres til kreftvev, og hvordan de påvirker kreftcellene.

Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Cecilie Gudveig Gjerde fra Universitetet i Bergen vant den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix i Trondheim!

Gjerde tar doktorgrad ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB, og forsker på hvordan man kan lage nytt kjevebein ved hjelp av kroppens egne stamceller. Ja, hun har faktisk klart å lage splitter nytt menneskebein.

Cecilie Gudveig Gjerde konkurrerte mot tilsammen 7 andre stipendiater fra Oslo, Trondheim, Bergen og Oslo, men ble stemt fram av dommere og publikum. Gjerde stikker dermed av med førstepremien som er en sjekk på 20.000kr, i tillegg til en gjev pokal.

Foto: NTNU

Stipendiat Cecilie Gudveig Gjerde fra Universitetet i Bergen vant Forsker Grand Prix Bergen onsdag 23. september. Hun tar doktorgrad på hvordan man kan lage nytt kjevebein ved hjelp av kroppens egne stamceller.

Cecilie Gudveig Gjerde går til den nasjonale finalen i Trondheim lørdag 26. september sammen med Tone Aspevik, som ble nummer to. Aspevik er stipendiat ved Nofima og forsker på hvordan avskjær fra salma-laks kan brukes til matproduksjon.

Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Stipendiat Audun Havnen vant Forsker Grand Prix i Bergen. Han forsker på rask behandling av tvangslidelser ved Haukeland Universitetssykehus og Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen.

Florian Sambraus fra Havforskningsinstituttet og UiB ble nummer to. Han forsker på om sterilisering av oppdrettslaks kan beskytte villaksen. Begge to gikk videre til den nasjonale finalen på Chat Noir i Oslo 27. september. Her leverte de gode presentasjoner og Audun ble sendt videre til gullfinalen av dommerne. Vinneren av den nasjonale finalen ble til slutt Arne Skulberg – doktorgradsstipendiat ved Det medisinske fakultet på NTNU. Han forsker på hvordan overdosepasienter kanskje kan hjelpes med nesespray.

Forsker grand prix Bergen er en formidlingskonkurranse for stipendiater i regi av Forskningsdagene i Bergen. Norges Forskningsråd arrangerer finalen i Oslo.

Foto: Øyvind Ganesh Eknes