FORSKNINGSDAGENE UNG 2021

Forskningsdagene i Bergen inviterte for tiende gang videregående elever og lærere til Forskningsdagene UNG.

Arrangementet ble holdt i Universitetsaulaen 29. og 30. september. Selv om Norge åpnet opp rett før arrangementet, valgte vi likevel å kun strømme arrangementet og ikke invitere inn elever og lærere. Dette var en avgjørelse som ble tatt da flere av skolene som hadde meldt seg på ikke var interessert i å være tilstede fysisk. Vi valgte derfor strømming slik at alle skulle få en like god opplevelse. Det var rundt 400 elever som så strømmingen fra rundt 10 forskjellige skoler.