FORSKNINGSDAGENE UNG 2021

Forskningsdagene i Bergen inviterer for tiende gang videregående elever og lærere til Forskningsdagene UNG.

Arrangementet vil finne sted i Universitetsaulaen 29. og 30. september. Arrangementet er digitalt.

Programmet er delt inn i fire bolker, med to bolker hver dag. Foredragene vil være på rundt 20 minutter med påfølgende spørsmål. Programleder Roe Lauvås jr. vil lose oss gjennom dagene og det vil være mulig å sende inn spørsmål underveis. Arrangementet passer best for VG2 og VG3.