Program 30. september i Universitetsaulaen

Bolk 3 – Folkehelse og livsmestring Kl. 09.00 til kl. 11.00

Fem skyskrapere som forsvinner opp i skyene

Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved Institutt for finans, NHH

Kva har pengar, kapital og berekraft med kvarandre å gjera?

Vi er alle opptekne med berekraftsmåla, enten i dagleglivet, gjennom medlemsskap eller på anna vis. Det er også investorar og bedriftsleiarar, for berekraftsutfordringane utgjer både risiko og moglegheiter for verksemder. Samstundes kan produksjon og transport skapa berekraftsutfordringar for natur, miljø og for arbeidsfolk. Private verksemder kan vera kreative og drivande i omstillinga, men vil samstundes tena pengar – er det greitt? I dette foredraget får du innsikt om aksjer, særleg grøne investeringar, og kva aksjemarknaden betyr for deg som ung.

Foto: Pexels v. Philipp Birmes

Fem skyskrapere som forsvinner opp i skyene

Tonje Fyhn, forsker i NORCE

Mange unge opplever å ikke passe inn

Hvis du noen gang har prøvd å pusle et større puslespill, har du sannsynligvis kommet i den situasjonen at du frustrert hamrer ned en brikke, på en plass den egentlig ikke hører til. Det har verken brikken eller puslespillet godt av, men du er lei av å prøve.  

Hvert år er det unge mennesker som opplever at de er den brikken som det er vanskelig å finne riktig plass til. Det blir for krevende å mestre skolehverdag, hjemmesituasjon og sin egen mentale helse, og resultatet blir at man slutter på skolen eller ikke kommer inn i arbeidslivet. Dette får konsekvenser som kan følge dem hele livet, til og med når de står utenfor bare en kort periode. Hva er årsakene til at det blir slik, og hva gjør vi som samfunn for å hjelpe dem? Kanskje er det på tide å tenke at vi skal legge mosaikk, som består av unike glassbiter, og ikke puslespillbrikker som passer perfekt sammen? 

Vivian Irena Woodfin, stipendiat ved Institutt for klinisk psykologi, UiB

Selv-vennlighet, mindfulness og fellesmenneskelighet

Selvmedfølelse sammenlignes med å behandle seg som en god venn i vanskelige situasjoner. Hva viser forskning om det å øve på selvmedfølelse? Hvordan ser det ut i praksis? Og hvordan kan selvmedfølelse påvirke vårt ønske om å prestere og være perfekt?

Kristin Greve-Isdahl Mohn, førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2, UiB

Vaksiner: supre, smarte, små stikk

Vaksiner regnes som den største suksessen i medisinsk historie. Bare vaksinen mot meslinger er beregnet å ha reddet livet til over 20 millioner barn over hele verden. Gjennom vaksinene du fikk som liten, har du fått beskyttelse mot ca 11 sykdommer, som tidligere ga død og alvorlig sykdom hos barn. Når nesten alle barn i Norge er vaksinert, hindrer dette at farlige sykdommer smitter videre. Med vaksiner har vi klart å utrydde den dødelige sykdommen kopper, og snart har vi også ved hjelp av vaksiner utryddet polio.

Det finnes flere ulike typer vaksiner, men alle bygger på samme teknikk: å lære opp immunforsvaret vårt til å gjenkjenne og drepe det farlige smittestoffet – som kan være et virus eller en bakterie. Med Covid-19-pandemien har det blitt utviklet helt nye vaksinetyper som har vist seg å være effektive. Men hva er det som egentlig er så nytt med dem?

I denne forelesningen vil du lære om vaksiner, ulike typer og hvordan de beskytter.

Bolk 4 – Demokrati og medborgerskap Kl.12.00 – 14.00

Pauline Lemaire, stipendiat ved CMI og Institutt for sammenliknende politikk, UiB.

Staten, ungdom og politikk i Afrika: sosiale mediers rolle

Hvorfor prøver afrikanske stater å kontrollere hva unge gjør på sosiale medier i Afrika? Hvordan gjør de det? Hva er konsekvensene for unge statsborgere, og for deltakelse i politikk? Vi diskuterer hva vi vet, hva vi ikke vet, og hvordan vi kan forske på disse spørsmålene.

Hilmar Mjelde, forsker i NORCE

Høyreekstremisme – fortsatt en trussel i Norge?

I år er det 10 år siden terrorangrepet 22. juli, som ble begått av en høyreekstremist. Hva er høyreekstremisme? Hva skiller politisk ekstremisme fra vanlig politikk? Hvem er de høyreekstreme i Norge, og er høyreekstremisme fortsatt en trussel i Norge? 

Victoria Susanne Nydegger Schrøder, stipendiat ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Hvilken rolle spiller språk og kultur for internasjonal business?

Hvordan kan organisasjoner kommunisere effektivt internasjonalt? Er løsningen å kommunisere på et felles språk som for eksempel engelsk eller er det bedre å oversette det som skal kommuniseres? I dette foredraget får du høre om hvordan språk er knyttet sammen med kultur, og hvorfor kunnskap innen språk og kultur er viktig for at internasjonale organisasjoner skal nå sine mål.

Foto: Pexels v. Christina Morillo

Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur og leder forskningsprosjektet Machine Vision in Everyday Life ved UiB

Demokratiske algoritmer?

I dag kan det være en datamaskin som bestemmer hvor lenge en kriminell skal sitte fengslet, hvilken søker som tilbys en jobb, og hvem som skal få se hvilke nyhetssaker og reklamer. Men hvordan vet vi at algoritmene som styrer samfunnet vårt er rettferdige? Er det mulig å sikre et demokratisk samfunn i samspill med algoritmisk profilering?