UNG 2020

FORSKNINGSDAGENE UNG 2020

Forskningsdagene i Bergen inviterer for niende gang videregående elever og lærere til Forskningsdagene UNG. Arrangementet vil i år bli holdt i Universitetsaulaen 16. og 17. september. I lys av smittesituasjonene i Bergen har vi besluttet å ikke invitere elever og lærere til å komme på arrangementet i Aulaen. Vi tilbyr derfor kun strømming av foredragene.

Vi håper å kunne invitere til fysisk tilstedeværelse på arrangementet til neste år.

Programmet går over to dager med to bolker hver dag. Det er ikke mulig å kun velge enkeltforedrag, dere må velge en hel bolk. Foredragene vil være på rundt 15 minutter med korte pauser mellom foredragene. Det vil være lagt opp til spørsmål. Mer info om dette kommer. Arrangementet passer best for VG2 og VG3.

Programleder for dagene er Roe Lauvås Jr.

Alle kan se strømmingen når den starter, men ta kontakt med hvis dere er en videregåendeskole og vil delta ved å stille spørsmål etter hvert foredrag. Mail til silje.pedersen@uib.no