FORSKNINGSDAGENE UNG 2018

Forskningsdagene i Bergen inviterte for syvende gang videregående elever og lærere til Forskningsdagene UNG. Arrangementet ble holdt på dagtid torsdag 27. september i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet (Campus Kronstad) og i Egget på Studentsenteret til UiB. Programmet var delt inn i fire bolker, hvor to og to bolker gikk parallelt. Foredragene var på rundt 20 minutter og det  var mange spennende tema elevene fikk høre om denne dagen.

Foto: HVL

Foto: UiB