Forskningsdagene UNG 2017

Torsdag 28. september var nærmere 1200 elever fra videregående skoler i Hordaland samlet til Forskningsdagene UNG på Høgskulen på Vestlandet og på Studentsenteret. Dette var sjette året vi arrangerte Forskningsdagene UNG og andre året arrangementet var på dagtid. En prosjektgruppe med representanter fra flere av utdanningsinstitusjonene i byen stod for arbeidet med å utforme innholdet til arrangementet. Vi fikk også innspill fra lærere fra flere av de videregående skolene i Hordaland, noe som gjorde at vi fikk satt sammen et variert og spennende program som passet for flere fagretninger.

Vi delte også i år inn programmet i fire bolker der hver bolk hadde et overordnet team. I år la vi oss enda mer opp mot fagretningene til den videregående skolen og det resulterte i 21 spennende foredrag fra dyktige formidlere. Tema spant seg fra plastproblemet i havet og robotteknologi  til fake news og hvordan bygge selvmedfølelse og selvrespekt. Vi hadde forhåndspåmelding til alle bolkene og alle var fullbooket innen kort tid. Vi har fått veldig positiv respons på årets program og dette er et format vi vil videreføre til neste år.

Foto: HVL

Foto: UiB