Program i Egget på Studentsenteret

Bolk 3 – Kultur, sosialisering og livsmestring

Generasjon prestasjon: Hvordan påvirker strenge idealer unges selvbilder?

Dagens ungdomsgenerasjon blir ofte beskrevet som flinke, sunne og

veltilpassede. Samtidig viser nyere forskning at stadig flere ungdommer viser indre uro, stress og depresjon. Flere knytter dette til strenge idealer for utseende, popularitet og skoleprestasjoner. Hvordan påvirker prestasjonspresset selvbildet blant unge i dag, og hvordan kan man øke robustheten mot et slikt press?

Liv Sand, Forsker II ved RKBU Vest, Uni Research

Illustrasjon: Arjun Ahluwalia

Når du blir for streng med deg selv – hvordan bygge selvmedfølelse og selvrespekt

Hvordan behandler du deg selv når det er noe du ikke får til, tabber deg ut eller blir avvist? Det er lett å bli slem mot seg selv. Men en omgang juling har aldri hjulpet noen på bena. Forskning viser at vi blir sterkere av å behandle oss selv godt.

 Per-Einar Binder, instituttleder og professor ved Institutt for klinisk psykologi, UiB

«slike som deg – det vil ikke gamle Norge ha» – debatten om frafall i videregående opplæring

Hva er egentlig frafall i videregående? Når begynte man å snakke om hver tredje ungdom sitt liv på denne måten? Er det virkelig slik at de flest som detter ut av videregående ‘ender på uføretrygd’? I dette foredraget vil Vogt bidra med et kritisk perspektiv på den måten frafall har blitt definert og diskutert på i Norge.

Kristoffer Chelsom Vogt, postdoktor ved sosiologisk institutt, UiB

Holbergprisen i skolen

Vil være en kort presentasjon av Holbergprisen i skolen og vinnerprosjektet.

Gaming og digitale spel i samfunnet

Kva tenkjer folk om spela dei speler og kva verdi og meining tillegg dei leik og spel? Spelforskarar er opptatt av korleis folk speler spel, og kva rolle spel har i kulturen.

Kristian Bjørkelo, Stipendiat ved institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Rettferdig fordeling

Hva oppfatter folk som rettferdig og i hvilken grad bryr folk seg om rettferdighet når de tar økonomiske valg? Foredraget presenterer resultater fra en rekke økonomiske eksperimenter designet for å gi svar på disse spørsmålene.

Alexander Cappelen, professor ved NHH

Bolk 4 – Medborgerskap og demokrati

Hva er egentlig politisk retorikk?

Politikerne «bare prater», sier vi gjerne. Men språk er makt, og hvordan både politikerne, mediene og vanlige folk snakker om politikk, preger samfunnet vi lever i.

I dette foredraget ser vi nærmere på hvordan politikken skapes gjennom språket, både fra politikere og i populærkulturen. Hvordan i alle dager klarte Trump å bli president i USA? Og kan «Skam» være politisk retorikk?

Eirik Vatnøy, stipendiat ved institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Hvordan forteller innvandringskritiske alternative medier nyheter?

I den senere tid har innvandringskritiske alternative medier, som for eksempel ”Breitbart.com” og ”Document.no”, beskyldt de tradisjonelle massemediene for å unnlate å rapportere om viktige samfunnsforhold og for å spre ”fake news”. Foredraget vil fokusere på hvordan disse nye alternative mediene utfordrer massemedienes posisjon som nyhetsformidlere, og hva denne nye utviklingen betyr for den offentlige debatten.

Silje Nygård, stipendiat ved institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

OMG! Ungdom og religion

Hvordan dater unge muslimer på en halal måte, hva er en «belieber» og hva kjennetegner den kristne sportskulturen blant ungdom? Med andre ord; hva skjer når religion møter ungdom  – og når ungdom møter religion? I dette foredraget ser vi nærmere på hva religion betyr for unge mennesker i dag, og hvordan dette kommer til uttrykk på ulike måter.

Marie von der Lippe, Førsteamanuensis i religionsvitenskap, UiB

Foto: NRK

Archaeology – The Crime Scene Investigation of the Humanities

When asked to describe «archaeology», many refer to Indiana Jones, but really the adventures of Dr. Jones have little to do with archaeology. This talk will instead explore archaeology as «crime scene investigation» by looking at the puzzling case of ancient ritual murders  and how you approach these as a scientist, illustrating what the job of an archaeologist entails.

Christina Videbech, stipendiat ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB

Å bryte sirkler

Til enhver tid har norske fengsler ca. 4 000 innsatte. Alle innsatte, med unntak av forvaringsinnsatte, har aktivitets- eller arbeidsplikt, kalt arbeidsdrift. Hvordan kan vi med utgangspunkt i design tenke nytt rundt arbeidsdriften, og slik bidra til å lette innsattes overgang til samfunnet utenfor fengselet og hindre tilbakefall etter endt soning?

Sunniva Storlykken Helland, designer og stipendiat ved instiutt for design, UiB