Program 17. september i Universitetsaulaen

Bolk 3 – Folkehelse og livsmestring

Kl. 09.00 til kl. 11.00

 

Når dataspill er pengespill i forkledning

Hvordan har det seg at flere moderne dataspill plutselig har fått mange likhetstrekk med pengespill? Vi ser på hva som menes med dette, og hvorfor noen forskere har tatt til orde for at spill som FIFA Ultimate Team burde vært regulert som gambling. Burde slike spill få 18-årsgrense, eller kanskje til og med forbys?

Rune Mentzoni, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB

Foto: Colourbox

Søvn og læring

Hvordan søvn påvirker kropp, hukommelse, læring og prestasjon.

Alvhild Bjørkum, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

Hvordan virker trylling?

Tryllekunstnere bedrar tilskuerne ved å villede oppmerksomheten deres eller bruke forskjellige former for illusjoner. Men de gjør mer enn å bare lure folk, de skaper også magiske opplevelser, hvor du opplever at noe skjer selv om du samtidig vet at det egentlig ikke er mulig. Kan vi forklare hvordan trylling virker ved hjelp av kunnskap fra psykologisk forskning?

Vebjørn Ekroll, professor og Mats Svalebjørg, stipendiat, begge ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB

Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal

Foto: Kim E. Andreassen

Hjernen

Hjernen er det mest mystiske organet i kroppen vår. Det er der vår bevissthet sitter. Vår personlighet, tanker, drømmer og ambisjoner oppstår alle i hjernen. Den består av 86 milliarder nerveceller, som er koblet sammen i form av en biologisk datamaskin. Forskerne har nettopp begynt å forstå hvordan denne superkomplekse «datamaskinen» fungerer.

Charalampos Tzoulis forteller hva hjernen gjør og hvordan han og hans team forsker på den. Hjerneforskning er svært viktig blant annet for å øke forståelsen og finne behandlinger for alvorlige sykdommer som ramme hjernen som Alzheimers, Parkinson og MS.

Charalampos Tzoulis, professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen og nestleder ved forskningssenteret NeuroSysMed

Bolk 4 – Demokrati og medborgerskap 

Kl.12.00 – 14.00
Koronakrisen sett med økonomibriller: hvordan rammer den akkurat deg?

Koronaviruset har rammet – og fortsatt rammer – verdens økonomier på brutalt vis. De fleste land opplever en økonomisk nedgang, med permitteringer, økt arbeidsledighet og konkurser. I dette foredraget får du innsikt i hvordan økonomer ser på utsiktene etter koronakrisen. Vi diskuterer særlig hvordan krisen rammer de unge, som personlig økonomi, permitteringer, boligmarkedet og utenlandsreiser.

Gernot Doppelhofer, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Foto: Pexels v. Anna Shvets

Høstens thriller – det amerikanske presidentvalget 2020

Hilmar Mjelde skal snakke om det amerikanske presidentvalget: Hvordan skal USA holde valg midt i koronakrisen? Kan Trump bli gjenvalgt? Eller blir 78-årige Joe Biden den eldste presidenten noensinne?

Hilmar Mjelde, seniorforsker ved NORCE 

Hva kan den Nord-Irske konflikten lære oss om demokrati og medborgerskap?

I Nord-Irland, midt i det demokratiske Vest-Europa, foregjekk det i perioden 1969-1998 ei blodig konflikt. Over 3700 menneske blei drepne og nesten 50 000 skadd. Ein tredjedel av dei som blei drepne var i aldersgruppa 15-24 år. Kvifor blei det konflikt i Nord-Irland? Korleis kunne det skapast fred i eit område med ei slik konfliktfylt historie? Og kva kan konflikten lære oss om demokrati og medborgarskap?

Sissel Rosland, professor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, HVL  

Foto: Colourbox

Skeivhet, medborgerskap og historie

Hvordan kan homofili ha noe med medborgerskap å gjøre? Gjennom å se på hvordan man har tenkt omkring ulike marginaliserte grupper opp gjennom historien, kan vi også synliggjøre hva fullt medborgerskap kan innebære. De fleste ønsker seg et velfungerende demokrati der det er høy grad av tillit og respekt mellom ulike grupper i samfunnet? Hvordan skal vi få det til, og hva kan vi lære av eksempelet med homofili?

Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap, UiB