RESEARCHERS’ NIGHT

Fremtidens Energimix

Fredag 29. september var det tid for Researchers’ Night. Tanken bak Researchers’ Night er den samme som for Forskningsdagene; Å skape begeistring og forståelse for forskning.

Tema for årets arrangement under Forskningsdagene i Bergen var ‘Fremtidens Energimix’. I den anledning fikk besøkende vite mer om hva slags fornybar energi som venter oss i framtiden – og hva vi bør fokusere mer på i dag. Rundt 50 publikummere møtte opp tross dårlig vær og influensasesong – og fikk en god dose faglig påfyll denne kvelden.

Innledningen ble holdt av Kristin Frøysa fra UiB og Norbert Lümmen fra HVL. Deretter fulgte fire foredrag om energi. Vi møtte Sigrid Eskeland Schütz fra UiB som snakket om vindkraft, Nils Ottar Antonsen fra HVL snakket om kjernekraft, Kirsti Midttømme fra NORCE snakket om bergvarme og Dhayalan Velauthapillai fra HVL snakket om solenergi.

Etter interessante foredrag om fremtidens energimiks fulgte det en paneldebatt, hvor spørsmål som «Klarer Norge å øke strømproduksjonen raskt? Styrer vi mot et norsk kraftunderskudd?  Og vil det bli svindyre strømregninger for deg og meg de neste årene?» – ble stilt.

Panelet bestod av Gisle Andersen som er forsker ved NORCE, Kristin Guldbransen Frøysa som er energidirektør ved UiB, og Preben Klyve Olsen som er porteføljeforvalter ved Eviny Fornybar AS. Debatten ble ledet av Johannes Magnus fra Bergen Næringsråd. Spørsmål fra publikum ble også stilt under arrangementet.

Programlederen for kvelden var Roe Lauvås Jr. 

Foto: Merjem Emma Torlo Djugum

Mer om Researchers’ Night

Tanken bak Researchers’ Night er den samme som for Forskningsdagene: Å skape begeistring og forståelse for forskning. Researchers’ Night lar folk få se gode eksempler på forskning i sine hjemland, og er også med på å vise hvor viktig forskning er for Europa i fremtiden. Kvelden skal være en mulighet til å vise frem bredden av forskningsprosjekter, og betydningen disse har for Europas innbyggere i deres dagligliv. Målet er å vekke interessen for forskning gjennom engasjerende arrangementer. Kanskje noen til og med blir inspirert til en spennende forskerkarriere?

Forskningsdagenes sekretariat har koordinert den norske Researchers’ Night-deltagelsen siden det startet. Researchers’ Night ble lansert i hele Europa under initiativet «Researchers in Europe 2005». Det skulle være et «enkveldsarrangement» som rettet seg mot allmennheten som «edutainment»- aktiviteter, så det skulle altså øke folks kunnskap på en underholdende måte. Det er et av EU-programmene som står bak opplegget og den internasjonale koordineringen.