Foredrag & Debatt 2016

Årets tema Grenser var utgangspunktet for de ulike problemstillingene programgruppen tok opp. Basert på innspill fra gruppen og fra de ulike medarrangørene kom man frem til fire debatter med dagsaktuelle tema; barnevernet, amerikansk og europeisk politikk, klimaendringene i Arktis og korrupsjonsavsløringer.

’Striden om barnets beste’ var første debatt på programmet. Panelet bestod av Marit Skivenes, professor ved UiB og HiB, Øyvin Christiansen forsker ved UNI Research Helse, Elisabeth Abelvik som er barnevernsjef i Bergen kommune/ Fana bydel, Astri Thunold som er journalist hos NRK og Vibeke Samsonsen som er avdelingsdirektør i Bufetat region vest. For et fullsatt og engasjert auditorium på Litteraturhuset diskuterte de utfordringene norsk barnevern står ovenfor. Debatten ble ledet av Hilde Danielsen fra Uni Research Rokkansenteret. 

Andre debatt på programmet var ’Kva er det med amerikansk og europeisk politikk?’. En debatt som tok for seg endringene i det politiske landskapet både i Europa og USA. De vel 60 som hadde trosset regnet denne dagen fikk høre et entusiastisk panel som bestod Hilmar L. Mjelde, forskar II ved Uni Research Rokkansenteret, Elisabeth Ivarsflaten, professor ved Universitetet i Bergen og Jens Elmlund Kjeldsen, professor ved Universitetet i Bergen. Debatten ble ledet av Mathias Fischer, politisk kommentator i BT.

Onsdagen var det klart for frokostdebatten ‘Arktis – postkortidyll eller ville vesten?’. De som hadde møtt frem denne morgenen fikk en kopp kaffe og en engasjerende debatt med ulike synspunkter på hva som er best for nordområdene våre. Det morgenfriske panelet bestod av Linda Nøstbakken, energiøkonom ved NHH, Erik Olsen, forsker ved Havforskningsinstituttet og Halvard Raavand, rådgiver på Arktis havmiljø ved Greenpeace. Debatten ble ledet av Mathias Fischer, politisk kommentator i BT.

’Korrupsjonsavsløringer’ var siste debatt på programmet. Debatten ble ledet av Sigrid Folkestad fra NHH og diskusjonen spant seg fra nylige korrupsjonsavsløringer i det offentlige i Bergen til hvilken rolle varslerne har. Den var også innom korrupsjon i utviklingsland og de etiske problemstillingene. Det ble en meget engasjerende debatt der publikum bidro med spørsmål og innspill til et panel som bestod av professor og korrupsjonsforsker Tina Søreide ved NHH, advokat Birthe Eriksen fra Guide Advokat DA, Thorstein Selvik som er managing partner i Ace Capital, Hans Marius Hansteen som er førstelektor og retorikkekspert ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiB, og leder for BT Samfunn Trond Olav Skrunes.

Debattuken på Litteraturhuset var en uke med usedvanlig dårlig vær og det er da alltid vanskelig å få folk ut av sofaen. Men alt i alt så har det vært grei oppslutning rundt debattene og mange har i år fått de med seg på streamen vi la ut via Morgenbladet. Det viser at vi har truffet med både tema og med formatet og vi tar sikte på å videreføre dette til neste år.

Det er fremdeles mulig å se debattene. Se linker i programmet nedenfor. 

Program 2016

Striden om barnets beste

I de siste årene har vi sett ulike eksempler på motstand mot norsk barnevern i nasjonale og internasjonale media.

Vi har sett både enkeltsaker og ville rykter blitt presentert, debattert og demonstrert mot både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan er det å jobbe i barnevernet når det stormer som verst? Hvor stor makt har de egentlig? Er det slik at norsk barnevern er spesielt strengt, eller er det heller mangel på forståelse for andre religioner og kulturer? Griper de inn for ofte, eller kunne de ha grepet inn mer?

Panel:

 • Marit Skivenes, professor, UiB/HiB
 • Øyvin Christiansen, forsker, Uni Research Helse
 • Elisabeth Abelvik, barnevernsjef i Bergen kommune/ Fana bydel
 • Astri Thunold, NRK
 • Vibeke Samsonsen, avdelingsdirektør i Bufetat region vest

Debattleder: 
Hilde Danielsen, Uni Research Rokkansenteret

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Kva skjer i amerikansk og europeisk politikk?

Donald Trump er republikanernes presidentkandidat og får oppslutnad av rundt halvparten av veljarane på meiningsmålingar. Nesten ingen politiske kommen-tatorar trudde dette var mogeleg for mindre enn eitt år sidan. I Europa slit dei etablerte partia som har styrt sidan andre verdskrigen og nye parti tek over. Storbritannia har sagt ja til å gå ut av EU. Står vi ved slutten av den politiske orden som har herska sidan krigen og er på veg inn i noko nytt, og i tilfelle kva? Er veljarane mottakelege for nye politiske løysingar og politisk retorikk. Kva er årsaker og kor kan dette føra oss?

Panel:

 • Hilmar L. Mjelde, forskar II ved Uni Research Rokkansenteret
 • Elisabeth Ivarsflaten, professor ved Universitetet i Bergen
 • Jens Elmlund Kjeldsen, professor ved Universitetet i Bergen

Debattleder:
Mathias Fischer, politisk kommentator BT

Arktis – postkortidyll eller ville vesten?  

Temperaturen stiger, isen smelter og torsk og andre viktige ressurser flytter stadig lenger nord. Noen roper jippi og vil ha fritt frem for fiskeri og oljeboring i Arktis. Andre krever at vår ”siste villmark” forblir urørt.

Med dagens utslippstempo vil Barentshavet være 9 grader varmere mot slutten av århundret. Det kan få alvorlige følger for de nordlige økosystemene. Men når isen smelter, åpner det seg også nye muligheter for fiskeri og olje- og mineralutvinning. La Arktis være i fred, sier verneinteressene. Bærekraftig ressurs-utnytting er ok, svarer andre. Må det være et enten eller?

Panel:

 • Linda Nøstbakken, energiøkonom ved NHH
 • Erik Olsen, forsker ved Havforskningsinstituttet
 • Halvard Raavand, rådgiver på Arktis havmiljø ved Greenpeace

Debattleder:
Mathias Fischer, politisk kommentator BT

Foto: Jon S. Rønning

Korrupsjonsavsløringer

Det finnes ingen gratis lunsj. Alle vet det. Likevel tar offentlig ansatte og politikere imot penger og gaver fra personer som helt åpenbart er ute etter en personlig gevinst. Er de korrupte?

I utviklingsland har korrupsjon ødeleggende effekter på demokrati og rettferdig økonomisk fordeling. Også norske selskaper i utlandet blitt tatt med buksene nede. Men hvordan lage god butikk i et gjennomkorrupt samfunn? Og hvilken beskyttelse har egentlig varslere?

Noen av landets fremste forskere på området møtes for å diskutere problemene, og se hva som finnes av løsninger.

Panel:

 • Professor og korrupsjonsforsker: Tina Søreide (NHH)
 • Advokat i Guide Advokat DA og PhD: Birthe Eriksen
 • Managing partner i Ace Capital og PhD (økonomi): Thorstein Selvik
 • Førstelektor og retorikkekspert: Hans Marius Hansteen (Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB)

Debattleder:
Sigrid Folkestad, Kommunikasjonsrådgiver ved NHH