Foredrag & Debatt 2017

Årets tema Verdier var utgangspunktet for de ulike problemstillingene programgruppen tok opp. Gruppen jobbet seg fram til tre debatter med dagsaktuelle tema; barndom, fremtidens arbeidsliv og gentesting. Alle debattene ble streamet via Morgenbladet sine sider og det er fremdeles mulig å se debattene. Se linker i programmet nedenfor. 

Program 

Barndom – disiplin eller frihet? 

Tid: Mandag 25. september kl. 19.00
Sted: Auditoriet på Litteraturhuset i Bergen

Det er politisk korrekt å snakke om medbestemmelse og demokratiske prosesser for barn i familie og på skole. Foreldre skal drive tett oppfølging, og disiplin har blitt til noe negativt. Samtidig som vi snakker om fremtidens krav til kunnskap og premierer store prestasjoner i kultur- og sportsbegivenheter, oppmuntrer vi til selvbestemmelse og frirom. Noen foreldre trekker seg litt tilbake og mener at barna vil finne ut av livet på egen hånd, mens andre ilegger dem strenge kostholds- og øvingsregimer. Trenger barna mer frihet i en etter hvert overregulert hverdag? Eller trenger de myndige voksne med gulrot og pisk?

Panel:

  • Forsker Hilde Danielsen, Uni Research
  • Dekan Roar Espevik, Sjøkrigsskolen
  • Professor Frode Thuen, Høgskulen på Vestlandet

Debattleder: 

Halvor Folgerø, NRK

Fremtidens jobb

Tid: Tirsdag 26. september kl. 19.00
Sted: Auditoriet på Litteraturhuset i Bergen

De vellykkede fra millenniumsgenerasjonen, med tidsriktig master, blir hanket inn av ivrige arbeidsgivere lenge før siste eksamen. Men mange faller utenfor, og stadig flere står i midlertidige stillinger. Er utrygge jobber og råkjør i arbeidsdagen det vi har i vente? Hva forventer vi oss av arbeidslivet de neste tiårene, og hvem er det plass til? Noen mener fast jobb ikke er så viktig lenger. Har de rett?

Kvinner topper ofte statistikkene over gode prestasjoner, men likevel havner de gjerne under menn på karrierestigen. Hvorfor klatrer mennene fremdeles forbi?

Valg du tar tidlig i livet kan få store konsekvenser senere. Hvorfor er det da så vanskelig å ta de rette valgene? Går det an å velge seg fram til et lykkeligere (arbeids-)liv? Kan atferdsøkonomene hjelpe oss?

Panel:

  • Professor Karen Modesta Olsen, NHH
  • Professor Bertil Tungodden, NHH
  • Forsker Tonje Fyhn, Uni Research
  • Student Margit Abel Grape, Leder NHH Symposiet

Debattleder:

Hans Kristian Mjelva, politisk kommentator i BT

Gentest for bedre idrettsprestasjon
– hva betyr mest, arv eller miljø?

Tid: Onsdag 27. september kl. 19.00
Sted: Auditoriet på Litteraturhuset i Bergen

Kan en gentest optimalisere idrettsprestasjoner?

Til tross for å ha fulgt etablerte trenings- og diettopplegg, kan idrettsutøvere og ivrige mosjonister føle stagnasjon i egne prestasjoner. Individtilpasset trening basert på en enkel gentest har for mange vært et forsøk på å forbedre egne prestasjoner. Kan kartlegging av egne gener forbundet med hvordan kroppen responderer på trening og ernæring være en raskere måte til å optimalisere treningsopplegg, og er rammene rundt treningen uten betydning?

Panel:

  • Vidar M. Steen, Senter for Medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssjukehus og professor ved UiB
  • Hilde Stokvold Gundersen, Idrettsforsker og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet
  • Vita Heine, Proffsyklist og deltaker i VM i Bergen

Debattleder:

Egil Svendsby, helse og sportsjournalist i VG