Foredrag & Debatt 2015

I år ville programgruppen fokusere på debatter med aktuelle problemstillinger innenfor tema Mat. Basert på innspill fra gruppen og fra de ulike medarrangørene kom man frem til tre debatter med dagsaktuelle tema; gentesting, mageplager og matvaresikkerhet.

’Does one size fit all?’ var første debatt på programmet. Panelet bestod av UiB- forskerne Ottar Nygård og Simon Dankel, filosof Espen Gamlund fra UiB og Tor-Anders Hansen fra Genediet. For et nesten fullsatt auditorium på Litteraturhuset diskuterte de mulighetene og utfordringene ved gentesting. Debatten ble ledet av Gunn Janne Myrseth, kommunikasjonsdirektør ved Christian Michelsen Reserach.

Andre debatt på programmet var ’Generasjon mageplage’. En debatt som tok for seg hva som kan være årsaken til at så mange nordmenn har mageplager uten en diagnose og hva vi kan gjøre for å forebygge og behandle. Forhåndsinteressen til denne debatten var overveldende og vi måtte derfor flytte debatten fra Litteraturhuset til Mimes Brønn på Høgskolen. Der ble det fullt hus og publikum fikk høre et entusiastisk panel som bestod av professor Tore Midtvedt fra Karolinska institutt, professor Trygve Hausken fra UiB, allmennlege Geir Flatabø og journalist og ernæringsfysiolog Silje Bjørnstad. Debatten ble ledet av Marion Solheim fra UiB og som også ledet årets programgruppe.

’Matvaresikkerhet – kun et problem for de fattige?’ var siste debatt på programmet. Debatten ble ledet av Arne Hjeltnes og diskusjonen spant rundt problemstillingen om Norge har et ansvar for å bruke sitt potensiale til å produsere mat – eller om det er greit at våre matvarebutikker bugner av importert mat. Det ble en engasjerende debatt der publikum bidro med spørsmål og innspill til et panel som bestod av leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ann Merete Furuberg, professor Frank Asche fra Universitetet i Stavanger, professor Ole Torrissen fra Havforskningsinstituttet, kommunikasjonsdirektør Are Kvistad fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og professor Harald Kryvi fra UiB.

Det har vært enorm respons rundt årets debatter og det viser at vi har truffet med både tema og med formatet. Vi tar sikte på å videreføre dette til neste år.

PROGRAM 2015

Does one size fit all?

DNA-/gentesting gir muligheter for skreddersydde liv i form av tilpasset mat og treningsopplegg for hvert individ. Hvordan møter vi de nye mulighetene?

UiB-forskerne Ottar Nygård og Simon Dankel forsker på hvordan arv og miljø påvirker sykdom. De mener gentesting kan bli en viktig del av medisinen men at det trengs mye mer forskning. Filosof Espen Gamlund mener det er flere kritiske og moralske spørsmål som kan og bør stilles til dette, mens Tor Anders Hansen fra Gendiet mener gentesting i forbindelse med kosthold og trening bør være allment tilgjengelig. I dag mangler helsevesenet ressurser til dette og han mener derfor at det må bli vanlig at ernærings-fysiologer får i oppgaver å tolke dna- og gen-resultater relatert til diett og trening. Han mener at ernæringsfysiologer bør gå gjennom resultatene sammen med klient, men at tolkningen fortsatt må skje av laboratoriets forskere/leger.

Panel:

 • Ottar Nygård, professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen.
 • Simon Dankel, postdoktor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
 • Espen Gamlund, førsteamanuensis, institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen
 • Tor Anders Hansen, Gendiet

Debattleder:
Gunn Janne Myrseth, Christian Michelsen Research

Generasjon mageplage

Mange hundre tusen nordmenn går rundt med ulike mageplager, dei fleste utan diagnose. Talet har auka kraftig dei siste åra. Det går hardt ut over både jobb og sosialt liv. Vi googlar, spring til legen, prøver ulike remedier, dietter og supermat. Vi ser det same skje med borna våre, som blir stadig meir allergiske og intolerante mot matvarer. Vi kjøper probiotikayogurt til ungane og håpar det beste. Men er løysinga rett og slett å ete meir drit, grave nasa ned i pelsen til ein halvskitten katt og rulle rundt i graset? Og visste du at avføringstransplantasjon kan ordne opp i alvorlege mageproblem?

Panel:

 • Tore Midtvedt, professor i mikrobiologi ved Karolinska institutet i Sverige og internasjonal toppforskar på tarmsystemet og mageproblem.
 • Trygve Hausken, professor ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og ekspert på stressmage, bakterieflora og immunsystem.
 • Geir Flatabø, allmennlege og ansvarleg lege for Medisinsk Helsesenter i Ulvik. Han jobbar mellom anna med diett, allergi, ADHD, autisme, og biofeedback/nevrofeedback.
 • Silje Bjørnstad, journalist og ernæringsfysiolog. Skriver for Side2 – Mediehuset Nettavisen og tilbyr kostveiledning og ernæringsråd til privatpersoner og bedrifter.

Debattleder:
Marion Solheim, UiB

Matvaresikkerhet – kun et problem for de fattige?  

Hvordan skaffe nok mat til en økende og mer velstående befolkning? Er det etisk akseptabelt at vi i den rike del av verden kjøper mat produsert i regioner med sult og underernæring. Og hva er ”selvforsynt”? Er vi selvforsynt på melk, egg og kjøtt når vi importerer kraftfôret og andre nødvendige innsatsfaktorer? Og hvorfor regnes ikke fisk som mat? Hva er potensialet for Matproduksjon i Norge? Skal fiskeri og akvakultur tøyles for at norske bønder skal få tutle med sitt?

Panel:

 • Ann Merete Furuberg, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
 • Frank Asche, professor ved Universitetet i Stavanger.
 • Ole Torrissen, professor ved Havforsknings-instituttet.
 • Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.
 • Harald Kryvi, professor ved Universitetet i Bergen.

Debattleder:
Arne Hjeltnes