NORCE

RKBU Vest, NORCE

Føler du det samme som meg?

Ansiktet vårt er den viktigste formidler av våre følelsesmessige reaksjoner, og den viktigste kilden til å forstå andres reaksjoner. Vi viser betydningen av å ha direkte øye-til-øye kontakt gjennom å sammenligne ansiktsemosjoner under skjerm-til-skjerm samspill med virkelig person-til-person kontakt. Dette gjøres gjennom et oppsett hvor skjerm-til-skjerm samspillet foregår gjennom et video-oppsett hvor to skjermer og videokamera er koblet sammen. Videopptakene spilles deretter av på en PC hvor et program for automatisk scoring av ansiktsemosjoner vil klassifisere hvilke emosjoner og sammensetningen av disse ansiktene uttrykkene i de to betingelsene.