SKOLEDAGEN PÅ FESTPLASSEN 20. SEPTEMBER

Skoledagen 2024 er et tilbud til 6. og 7. trinn, der forsknings- og utdanningsmiljøet i byen går sammen for å skape en gratis opplevelsesdag.

Målet er å vekke nysgjerrighet og interesse for kunnskap og forskning blant elevene. Derfor vil vi gi dem praktisk erfaring og uformelle møter med dagens forskere. Deltagelse, eksperimenter og demonstrasjoner står sentralt på forskningsstasjonene.

Arrangementet er dessverre fullt. Send en mail til silje.pedersen@uib.no hvis dere ønsker å stå på venteliste. 

Alternativ 1: FULLT!

Kl. 09.45 Show

Kl. 10.00 Forskningtorg

Besøk spennende forskningsstasjoner der du selv får være med og delta. Fra kl. 10.00 – 11.30

Alternativ 2: FULLT!

Kl. 11.30 Show

Kl. 11.45 Forskningtorg

Besøk spennende forskningsstasjoner der du selv får være med og delta. Fra kl. 11.45 – 13.15

Forsker på scenen tar en selfie med mange skolebarn som har på seg røde sykkeltrekk på hodet.