Program 21. september i Mimes Brønn på Høgskulen på Vestlandet

Bolk 3 – Demokrati og medborgerskap kl. 09.00 til kl. 11.00

Kjersti Fløttum, professor ved Universitetet i Bergen

«Vi prøver, men det er krevende!» Unge stemmer om å endre levemåte i et klimaperspektiv

Hvordan påvirker klimaspørsmålet ungdom i deres daglige valg av levemåte? Hvordan snakker de om dette? For å svare på disse spørsmålene skal resultater fra en undersøkelse blant 381 elever (16-18 år) på videregående skole i Bergensområdet presenteres. Mange av spørsmålene i undersøkelsen er åpne, det vil si at elevene kan svare fritt med egne ord. Dette har gitt god innsikt i hvordan de unge tenker om og forholder seg til klimautfordringene. Undersøkelsen inneholder spørsmål om levemåte, politisk innflytelse og framtidsperspektiver. Resultatene viser at det er stort engasjement og klar vilje til å bidra til å redusere klimaendringene gjennom valg av levemåte. Men elevene synes det er krevende, blant annet når det gjelder transport, mat og politisk innflytelse. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om hva de synes om språkbruken i klimadebatten, blant annet om ordet «skam». De unges meninger om dette skal sammenlignes med meninger uttrykt av eldre personer (65 år eller mer) for å se om det kan være snakk om en generasjonskonflikt.

Jente som holder en plakat med teksten 'think global, act local'
Gutt som sitter på en benk

Vinner av Holbergprisen i skolen 2023
Oskar Hellesø-Knutsen, Lillestrøm videregående skole

Samhold etter en katastrofe

Oskar Hellesø-Knutsen ved Lillestrøm videregående skole vinner førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med prosjektet «Samhold etter en katastrofe».

Forskningsprosjektet undersøker hvordan lokalsamfunnet i Gjerdrum ble påvirket av skredet i romjula 2020, og hvilken effekt katastrofen har hatt på samholdet i kommunen over tid. Mer generelt peker oppgaven på hva som kan forhindre konflikter i kjølvannet av katastrofer.

Foto:

Martin Paulsen, instituttleder ved Universitetet i Bergen

Den ukrainske frigjeringskampen

Ukraina kjempar ein krig for å frigjere seg frå hundreår med russisk undertrykking. Det er litt meir enn eitt år sidan Russland gjekk til åtak på Ukraina. Denne dramatiske hendinga har gjort resten av Europa medvitne om kampen ukrainarane står i, men det er berre det siste i ei rekke av russiske åtak på ukrainsk sjølvstende. Ukraina har vore i krig med Russland sidan landet okkuperte Krym-halvøya og russiske soldatar og våpen strøyma inn i Aust-Ukraina i 2014. I denne samanhengen er det òg viktig å vere medvitne om kor sterk den russiske påverknaden på Ukraina har vore i hundreåra før dette. I dette foredraget vil eg snakke om bakgrunnen for kampen ukrainarane kjempar for å frigjere seg frå den russiske påverknaden.

Foto: Colourbox

Ukrainske flagg
Kvinne som sitter på gulvet med en PC foran seg, mens hun noterer på et ark på gulvet.

Ola H. Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole

Hvordan oppfylle boligdrømmen på en fornuftig måte

Drømmer du om å kjøpe egen bolig? Det er ingen lek, om vi leser avisene. Boligprisene går opp, opp, opp, og kravet om egenkapital setter en stopper for mange. Verst er det for unge førstegangskjøperne, som ofte er avhengig av økonomisk støtte fra foreldrene. I dette foredraget får du de beste sparetipsene fra samfunnsøkonom Ola H. Grytten fra NHH. Han forteller deg hva du må gjøre for at boligdrømmen skal bli en realitet – og ikke bare en fjern drøm.

Foto: Mart Production/Pexels

Bolk 4 – Folkehelse og livsmestring kl. 12.00 – 14.00

Per Einar Binder, professor ved Universitetet i Bergen

Aldri god nok for deg selv? Å møte perfeksjonisme med selvmedfølelse

Mange går rundt med følelsen av å ikke være god nok. Perfeksjonisme innebærer å sette urealistisk høye standarder for seg selv, og bli for hard mot seg selv når en ikke når opp til dem. Hva forteller forskningen om hvordan perfeksjonisme virker på oss selv og relasjonene våre? Og hva kan vi gjøre for å ta vare på oss selv når vi opplever perfeksjonistiske krav? Her skal vi se på hvordan selvmedfølelse kan være til hjelp når perfeksjonismen har fått overtaket.

Foto: DALL-E

Dame i oransje genser som står med lukkete øyne og hendene opp med pekefinger og tommel mot hverandre.

Lennart Lorås, professor ved Høgskulen på Vestlandet

Meningen med livet er IKKE å finne seg selv

Mellommenneskelige relasjoner og utfordringer blir i dag forstått og snakket om i et individualistisk «meg-perspektiv». Dette er en blindgate. Den individualistiske blindgaten er ofte skyld i en lang rekke skilsmisser, konflikter og splittelser. Istedenfor å rette oppmerksomheten mot individet, er det på tide at vi retter oppmerksomheten mot hverandre, mot «oss», og mot «vi». Veien til lykke er med andre ord ikke å finne seg selv, det er å finne hverandre!

Foto: Shutterstock

Agnes Cecilie Wilhelmsen Giertsen, høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet

Myter og fakta om prevensjon

Stadig flere slutter med hormonell prevensjon. Samtidig stiger aborttallene og seksuelt overførbare sykdommer som gonoré øker kraftig. Hvilke myter finnes om prevensjon i dag, og hvordan kan basere valgene dine på kunnskap og fakta? I dette foredraget får du nyttige tips til hvordan du kan ivareta egen seksuell helse.

Foto: Shutterstock

Nærbilde av en hånd som trekker en kondom ut av baklommen
Fir studenter som står/sitter rundt en PC.

Therese Egeland, professor ved Norges Handelshøyskole

Hvordan kan gruppearbeid bli gøy?

Har du opplevd at de andre i gruppen ikke bidrar og du blir sittende med mesteparten av arbeidet, eller en som tenker at gruppearbeid er en fin måte å surfe på andres arbeid? På NHH har vi forsket på hva som skal til for at grupper skal få til å samarbeide bedre og ikke minst få alle til å bidra! I dette foredraget får du høre om hva som er de vanligste problemene i gruppearbeid, og hva du kan gjøre for å gå gruppen til å jobbe bedre sammen.

Foto: Mart Production/Pexels