Forskningsstasjoner 2018

HELSE

 1. Ta gang-sertifikatet!
  Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet
 2. Stopp veksten av kreft
  Center for biomarkers (CCBIO), Universitetet i Bergen
 3. Mogleghetsrommet
  Haukeland universitetssjukehus
 4. Spill med livets molekyler
  Computational Biology Unit (CBU), Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen
 5. Opplev hvordan det er å ha astma og kols
  VID vitenskapelige høgskole
 6. Føler du det samme som meg
  RKBU Vest, NORCE

KLIMA/HAV/NATUR

 1. Vann- og avløpsetaten, Bergen Kommune
  Vann- og avløpsetaten, Bergen Kommune
 2. Lyder under vann
  Nansensenteret
 3. Naturens digitale hverdag
  Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 4. Mikroplast i havet
  Havforskningsinstituttet
 5. Å vokse opp med geofarer
  Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

TEKNOLOGI

 1. Barndom i en ballong
  VilVite
 2. NITO
  NITO
 3. Bergen kaller verdensrommet
  Birkelandssenteret, Universitetet i Bergen
 4. Hva gjør en elektroingeniør?
  Institutt for elektrofag, Høgskulen på Vestlandet  

SAMFUNN

 1. Tur-retur Kina-Norge – Den store barndomsreisen
  BARNkunne – Senter for barnehagerelevant forskning, Høgskulen på Vestlandet
 2. NLA
  NLA
 3. Oppvekst i mellomalderen
  Middelalderklyngen (UiB, Bymuseet i Bergen og HVL)
 4. Hva synes du er rettferdig?
  Norges Handelshøyskole