Andre arrangementer 2020

PopVit-foredrag om samspillet mellom hjernen og tarmen

Søndag 20. september
Kl. 12.30 eller 14.30

Tid: Søndag 20. september Kl. 12.30 eller 14.30 – avhengig av om du har formiddagsbillett eller ettermiddagsbillett. Du får foredraget på inngangsbilletten til VilVite – så langt det er plass. For tiden er maxgrensen ved foredrag 50 personer.

Sted: VilVite, Thormøhlens gate 51

Hjernen er tema for Forskningsdagene i år, og vi har invitert professor Trygve Hausken til fortelle om samspillet mellom hjernen og tarmen. Barn og voksne er velkommen til PopVit- foredrag søndag 19. september: “Hjernen og tarmen – tarmfølelsen”. (Med forbehold om utviklingen i Covid-19 i Bergen)

Med engasjement, kunnskap og glimt i øyet får Hausken både barn og voksne til å lytte når han forteller om hvordan hjernen og tarmen vår snakker sammen. Du trekker på smilebåndet når han snakker om tarmbakterier og bæsj – samtidig som du får ta del i ny forskning på den viktige dialogen mellom hjernen og tarmen din.

Den lille hjernen

Den medisinske forskningen har blitt stadig mer opptatt av å se på kroppen som en helhet. Du har ca 200 milliarder hjerneceller i hjernen din. Men visste du at du også her nerveceller i tarmen? Ca 4 millioner nerveceller sitter i tarmveggen, som gjerne blir kalt «den lille hjernen».

Tarmens hjerne styrer hvordan kroppen tar opp og skiller ut næringsstoffer fra tarminnholdet, og transporterer dem fra munnen til de til slutt ender i toalettet, mens den store hjernen styrer impulsene til og fra tarmen. Det hele påvirkes av sinnsstemningen du er i: om du er glad eller nedfor. I tillegg består avføringen vår av trillioner av tarmbakterier som samspiller med hjerne-tarm-aksen. Kanskje tarmbakteriene påvirker humøret også?

Dette får du høre om fra professor Trygve Hausken fra mage-tarm seksjonen ved Haukeland universitetssykehus. Sammen med PhD hjerneforsker Birgitte Berentsen (bildet) var han faglig rådgiver for utstillingen “Hjernen og tarmen”, som VilVite åpnet i juni. Hausken har hatt en betydelig forskning på samspillet hjerne-tarm, og vi gleder oss til han kommer tilbake for å dele av sin kunnskap!

Passer for: Barn fra 8 år og voksne.

Bilde av Bergen Offentlige Bibliotek

Fotograf: Ragnar M. Rørnes

Forskningsdagene på biblioteket

Tid:
16. til 27. september

Sted:
Bergen Offentlige Bibliotek

Også i år gleder vi oss til å markere Forskningsdagene på Bergen Offentlige Bibliotek. Kom og lån bøker, filmer og annet materiale fra utstillingene våre for barn og voksne, på hovedbiblioteket og flere av bydelsbibliotekene. Fellesnevner: Den fantastiske hjernen.

På nettsidene våre bergenbibliotek.no kan du under Forskningsdagene lese om bøker, filmer og musikk hvor årets tema utforskes nærmere. Det er bibliotekets ansatte som anbefaler.

Vi kommer også med tips fra bibliotekets samlinger og utstillinger på Instagram: @bergenbibliotek

Lærer du norsk, og ønsker å snakke norsk med andre? Er du norsk, og vil snakke med folk fra hele verden? Onsdag 23. september flytter vi språkkaféen til nettet: Språkkafé Online. Dagens samtaleemne er selvsagt hjernen.

Velkommen på biblioteket!

Bibliotekets åpningstider

Informasjon om bibliotekets tilbud fram til 18. september. Oppdateres jevnlig.

Kva gjer ein kommune for å hindre at ungdom fell utanfor samfunnet? Korleis kan ein hjelpe dei opp att når dei først har falt?

Einsemd, rusproblem, vanskar i familien og psykiske plagar trugar helsa til denne ungdommen. Folkehelselova understreka kommunen sitt ansvar for helsa til innbyggarane. For kommunen er med på å forme liva til ungdommen kvar dag gjennom ulike etatar; legen som behandlar, sosialarbeidaren som støtter og læraren som underviser. Dermed har kommunen ikkje berre eit ansvar, men unik moglegheit til å hjelpe.

I dette doktorgradsprosjektet følger eg korleis ein kommune arbeider med rusførebygging. Eg har møtt den ansvarlege politikaren, dei kommunale byråkratane og sosialarbeidaren som hjelper ungdommane. Og sist, men ikkje minst, eg har snakka med ungdommane sjølve om deira opplevingar.

The Four Speeches Every Leader Has to Know

Tid:
25. september kl. 11.30 til 13.00

Sted:
NLA høgskolen Auditorium 1,
Amalie Skrams vei 3, Bergen

I dette interaktive edutainment-seminaret vil du få innføring i hvordan du kan bli en bedre taler med utgangspunkt i forskning på retorikk og ledelse.

Under arrangementet skal forskerne (Norheim og Haga) samhandle med deltakerne, og forklare hvordan forskningen om retorikk og ledelse ble utført, generalisert og hvordan den kan brukes i spesifikke talesituasjoner som er relevante for unge voksne i ulike presentasjons- og formidlingssituasjoner.
Det blir enkel servering av mat og alle deltakere får en kopi av Norheims og Hagas bok, «The Four Speeches Every Leader Has to Know» (Palgrave Macmillan, 2020), ved starten av seminaret.  (Maks: 60 deltakere, Påmeldingsfrist 15.09.2020)

Passer for: Unge mennesker som er opptatt av formidling, talekunst, sosialt entreprenørskap, studentbevegelser, studentregjering og sosial aktivisme