ANDRE ARRANGEMENTER 2021

Under Forskningsdagene i Bergen arrangeres en rekke ulike foredrag, workshops og samlinger for å fremme forskning, formidling og innovasjon. Mer info om arrangementer kommer.