ANDRE ARRANGEMENTER 2021

Under Forskningsdagene i Bergen arrangeres en rekke ulike foredrag, workshops og samlinger for å fremme forskning, formidling og innovasjon.

Alrekdagene

22. – 24. september

Tid: Onsdag 22. september til fredag 24. september

Sted: Alrek Helseklynge i Årstadveien 17

Forskning for folk, med folk, til folk”. Er du ansatt, student eller innbygger interessert i helse? Da vil det være sesjoner skreddersydd for deg i løpet av disse dagene.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen, åpner arrangementet onsdag 22. september kl. 09:30, etterfulgt av åpningssamtalen “Skal samfunnet betale for forskning som ikke blir brukt?” Her bidrar ledere fra klyngen. Etter det vil klyngens faggrupper arrangere parallellsesjoner. Vi planlegger også en lunsj samtale på tvers av Alrek, Eitri, NSCC og Bergen Næringsråd, etterfulgt av en egen workshop for studentene i innovasjon i helse!

Torsdag starter vi med filmen “Alt det jeg er” på Bergen kino. En tankevekkende film om følgene Emilie lever med etter å ha blitt utsatt for overgrep som barn. Vi vier resten av denne dagen til tverrfaglige diskusjoner om hvordan vi kan jobbe for å bedre kompetanse i utdanningene, i det offentlige tjenesteapparatet, så vel som i og gjennom idrett og musikk. Dagen er et samarbeid med klyngene Polyfon og Idrettsklynge Vest.

Fredag setter vi et kritisk blikk på forskningsformidling og brukermedvirkning i helseforskning. Samtidig som vi inviterer inn barn og eldre for kunnskapspåfyll! Det vil også bli fagsesjoner fra pågående forskningsprosjekter i klyngen om depresjon og covid-19.

Vi avslutter med Researchers Night på Grand Hotel Terminus, med tema overgangsalder og kvinnehelse. Her blir det det morsomme skråblikk og alvorlig dialog. Arrangeres med Forskningsdagene i Bergen.

Her finner du program for Alrekdagene: https://alrekhelseklynge.no/…/program-for-alrekdagene…/