Tips til en god stasjon

TEMA
• Fokuser på ett tema eller noen få, relatert temaer – slik at formidlingen av hvert enkelt kan trekke på de andre. Dere kan ikke presentere hele fagfeltet deres på en stand. Dessuten husker publikum bedre hvis det er en rød tråd i formidlingen.

• Vis frem ting det er lett å forklare hva er. Hvis ikke folk forstår hva dere viser fram, er formidlingen mislykket. Start gjerne med grunnleggende fenomener og knytt dem opp mot forskningen. Det kan virke banalt for forskeren selv, men er ikke det for publikum.

• Bemanning av bod krever forberedelse! Sørg for at alle kan nok om det dere presenterer. Forbered noen spennende historier og enkle forklaringer, og vær også forberedt på at dere kan få helt uventede spørsmål.

• Er det noen å samarbeide med? Flere forskningsmiljøer i en bod med ett felles tema kan fungere godt.

MÅLGRUPPE
• Tenk målgruppe! Jo færre dere er til å bemanne standen, jo viktigere er det å være realistisk og velge ut én hovedmålgruppe. Det er lov til å ha voksne som målgruppe. Ikke alt på forskningstorget må være innrettet mot barn.

INNHOLD
• Tenk interaktivitet! Folk vil prøve, smake og ta på. Også de voksne liker interaktivitet og det å bli stimulert til å tenke kreativt. La dem gjerne være med på et reelt forskningsprosjekt, for eksempel ved å gi et bidrag til datainnsamlingen.

• Konkurranser er motiverende. En quiz med spørsmål fra det som foregår på forskningstorget kan bidra til at alle bodene får besøk. Dere må gjerne ha premier, men det kan ikke være sjokolade eller snop. Premiene bør også være miljøbevisste.

• Bruk eksperimenter og aktiviteter som kan løpe side om side, og starte og slutte uavhengig av hverandre slik at dere kan «serve» flere publikummere samtidig. Det er fint om aktivitetene er relativt enkle å sette i gang, slik at dere ikke blir «låst» lenge med én enkelt publikummer.

• Snakk med folk! Publikum er der for å oppleve noe og å snakke med ekte forskere. Tilegne seg informasjon ved å lese på plakater eller i brosjyrer, kan de like gjerne gjøre hjemmefra via internett. Det er fint å ha brosjyrer til utdeling til dem som er spesielt interessert, men unngå å dele ut ukritisk til alle som går forbi, det blir fort til søppel før dagen er over.

• Det er også lov å henvende seg til publikum selv og ikke vente på at de skal komme og spørre deg om noe.

Kontakten med publikum på et forskningstorg går helst gjennom tre faser:
• Trekkplaster: Standen bør ha noe som gir stoppeffekt og stimulerer til undring uten å gi svaret med en gang.

• Introduksjon: Presenter noen lettfattelige poenger – for eksempel gjennom interaktive eksperimenter, som gir publikum et visst «clue».

• Fordypning: De som viser seg å være veldig interessert bør gis rom og tid til dypere samtale og bør kunne få med seg brosjyrer, bli henvist til en nettside el.l. Husk at dette kan være både barn og voksne – så være forberedt på alle typer spørsmål!

• Forskningsdagenes motto: «Skape begeistring og forståelse for forskning».