KONSEPTET FORSKER GRAND PRIX

BAKGRUNN

Ideen til Forsker Grand Prix (FGP) er utviklet av Bent Nørgaard og Center for Kunst og Videnskab ved Syddansk Universitet. De norske arrangementene er en del av Forskningsdagene og skal være i samsvar med det opprinnelige konseptet.

ARRANGEMENTET

Ti doktorgradskandidater får i en innledende runde fire minutter hver til å presentere sin forskning foran et dommerpanel og publikum. Presentasjonene bedømmes ut fra fremførelse, struktur og innhold. Publikum avgir først sine stemmer med mentometerknapper. Deretter gir tre dommere (fra akademia, journalistikk/media og scenekunst) sine poeng med utgangspunkt i sine respektive fagfelt. Tre av kandidatene går videre til en finale, hvor de får nye fire minutter hver til å fordype eller utvide sin presentasjon. Vinneren blir premiert.

NASJONAL FINALE

Etter at de regionale konkurransene er avholdt, arrangerer Forskningsrådet en nasjonal finale etter samme modell. Deltakerne i den nasjonale finalen skal være vinnerne og andre plass fra hver region. Det er Forskningsrådets sekretariat for Forskningsdagene som har innført konseptet til Norge, og som på vegne av Forskningsrådet er eiere av konseptet her i landet.

FORMÅL

Hovedformålet med Forsker Grand Prix er å gi forskningsformidling høyere prestisje og mer oppmerksomhet, og samtidig å bidra til å synliggjøre bredden i norsk forskning på ph.d.-nivå.

Gjennom konkurransen kan man fange opp nye formidlingstalenter, gjøre dem enda bedre og motivere dem til å fortsette som aktive formidlere. Konkurransen kan også bidra til å skape nye rollemodeller innenfor forskning og forskningsformidling.

Kandidatene kommer normalt fra ulike forskningsmiljøer. Deltagelse i konkurransen kan dermed bidra til økt tverrfaglig samarbeid.

Arrangementet er ment å skape oppmerksomhet rundt deltagerne, institusjonene deres og Forskningsdagene. Gjennom konseptets underholdningsform tar man blant annet sikte på å nå fram til nye målgrupper med forskningsformidling.

KANDIDATER

Hver konkurranse skal ha ti ph.d.-kandidater som deltakere. Deltakerne trenger ikke å ha kommet så langt i sin forskning at de har trukket konklusjonene av arbeidet sitt, men skal minimum være i stand til å presentere forskningsprosessen sin på en god måte.

Deltakerne må regne med å bruke en god del tid på konkurransen. Derfor er det en fordel at de ikke skal disputere i nær framtid. Som en tommelfingerregel bør kandidatene tidligst disputere halvåret etter arrangementet. Kandidatene skal ikke ha disputert før konkurransen finner sted.

SPRÅK

Mange institusjoner har et stort antall engelskspråklige studenter/ph.d-kandidater. Konkurransen er åpen også for engelsktalende kandidater. Av hensyn til den allmenrettede formidlingen og den generelle hensikten med konkurransen bør likevel flertallet av deltakerne være norskspråklige.

Hvis en eller flere av deltakende kandidater skal gjøre sin presentasjon på engelsk, må coach, konferansier og fagdommere forberedes på dette i god tid, for å kunne gi tilbakemeldinger på både norsk og engelsk.

VEILEDNING AV KANDIDATENE

Som en del av konseptet skal deltakerne få coaching samt veiledning/kursing før de skal holde sine presentasjoner for dommerpanel og publikum.

En fagperson fra skuespiller-/regimiljø skal coache kandidatene i opptreden og fremføring, slik at de føler seg trygge på scenen og kan gi en god presentasjon av forskningen sin. I tillegg skal kandidatene få hjelp med utformingen av selve presentasjonene, enten av den samme coachen eller andre fagpersoner som kan bidra på dette området.

Deltakerne og andre som bidrar til arrangementet, skal få grundig informasjon om målet med Forsker Grand Prix, om sammenhengen med Forskningsdagene, og om hva Forskningsdagene er.

Kandidatene skal også gjøres oppmerksom på medieoppmerksomheten de kan møte rundt selve konkurransen og i en del tilfeller også rundt dem selv.