Skoledagen 2017 på VilVite

Den 28. og 29. september var det klart for årets skoledag som vi i år hadde flyttet til VilVite siden Sykkel VM hadde lagt beslag på Festplassen. Vi hadde 15 stasjoner inne på  VilVite, samt et kodespill i Nygårdsparken. Nærmere 800 elever fra 7. trinn var innom og fikk oppleve, prøve, eksperimentere, se og høre alt det spennende som skjer i forsknings- og utdanningsmiljøene i byen. Åpningsshowet fra VilVite ble holdt i auditoriet og det var en god dose smell og røyk til stor begeistring fra elevene.

Vi hadde også i år en jury til å kåre årets beste stasjon. Juryen bestod av elever fra to av skolene. De hadde en vanskelig oppgave da det var høy standard på stasjonene og mange flinke formidlere i sving. Men etter nøye gjennomgang kom de frem til at Haukeland universitetssjukehus med stasjonen ‘Mulighetsrommet’ var vinneren.

Alt i alt fungerte VilVite veldig godt som et alternativ til Festplassen. Siden vi hadde et mindre antall elever enn vanlig, ble det mer tid til å innlede samtaler med forskerne. Dette er noe vi tar med oss i planleggingen til neste år.

Vi satser på å være tilbake på Festplassen til neste år. Der er vi synlig i byrommet og vi har kapasitet til å ta i mot byens befolkning.