Forskningstorget 2014

Forskningstorget på Festplassen den 20. september var det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene i Bergen og med 31 stasjoner var det noe for en hver interesse.

Over 6.000 Bergensere trosset regnværet for et besøk i teltet denne dagen og mange tok seg god tid til å innlede spennende samtaler med forskerne som deltok.

Vi hadde i år inndelt stasjonene tematisk. Dette fungerte veldig bra fordi det her ble rom for samarbeid mellom stasjonene. Nytt av året var også et oversiktskart som publikum fikk utdelt. Kartet ble også delt ut rundt om i byen og fungerte som promoteringsmateriale.

Det var også i år en jury som delte ut prisen for ’Beste stasjon’. Vinneren ble Kreftforeningen og Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen som vant prisen for sin stasjon ‘Kontroll, kø og kaos – Livet i cellen’

Stasjoner

Festplassen kaller verdensrommet
Birkelandsenteret for romforskning, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Brobygging og eksperimenter
VilVite

Den aller første «telefonen»: Bokstelefonen.
NITO

Mikro-zoo; fortellinger om utvikling fra fortiden
Uni Research Sarssenteret

Slimete sekkedyr
Uni Research og BTO

Hva bruker sverdfisken sverdet til?
Havforskningsinstituttet

Hvordan snakker sjømaten med kroppen?
NIFES

Lakselus: En pest med flytevest!
Sea Lice Research Centre ved Universitetet i Bergen

Folkehelseinstituttet – bedre helse for alle
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Helseregistre
Folkehelseinstituttet, Bergen

Når sekundene teller
Haukeland universitetssjukehus/Bergen Akuttmedisinske Studentforening/Universitetet i Bergen

Rehabilitering av ervervet hjerneskade
Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Kreftforskere for en dag!
Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved Universitetet i Bergen

Kontroll, kø og kaos – Livet i cellen
Kreftforeningen og Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen

Celle-til-celle kommunikasjon i kroppen
MedViz/Haukeland Universitetssykehus/Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen

Harry
Høgskolen i Bergen, Senter for nye medier

Opp med hendene – lær deg tegnspråk!
Høgskolen i Bergen, Seksjon for tegnspråk og tolking

Språkorakelet
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium og Institutt for framandspråk ved Universitetet i Bergen

Språklabyrinten
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium og Institutt for framandspråk ved Universitetet i Bergen

Alfabetet – demokratiets vugge
NLA Høgskolen

Hva skjer i mellomrommet?
Norges Forskningsråd

Hvordan påvirkes du av reklame?
Norges Handelshøyskole (NHH)

Orakelet i Delfi
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Full kontroll!
Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten

Livets ressurser – generasjoner imellom
Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

Alle snakker om været
Meteorologisk Institutt

Kommunisere med jorden
Statoil

Test ut rene transportløsninger
CMR

Kommunikasjon i forskning
Nansensenteret

Forskerfabrikken

(mer info kommer)

Ny teknologi for bedre pasientbehandling
Helse Vest IKT