Konsept Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix er et underholdende formidlingskonsept. Det er et show og en konkurranse
hvor både forskningen, formidlingen og kandidatene tas seriøst. Det skal være gøy, både for
deltakerne og publikum, men er altså en lek som tas på alvor.

Forsker Grand Prix er ett av hundrevis av arrangementer som foregår over hele Norge i de ti
dagene Forskningsdagene pågår. Forskningsdagene er en festival i regi av Norges
Forskningsråd og skal skape begeistring og forståelse for forskning.

Kandidatene

Deltagerne er PhD-kandidater fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i regionen.
Du må ha begynt på din doktorgrad, men må ikke nødvendigvis ha konklusjonene klare. Du
må imidlertid ha kommet langt nok til minimum å kunne presentere noe om temaet og din
forskningsprosess så langt. Som en tommelfingerregel skal kandidatene tidligst disputere
semesteret etter arrangementet, fordi deltakelse kan kreve en del tid, og det er uheldig om
dette sammenfaller med oppkjøringen til en disputas. Du kan ikke ha disputert før
konkurransen finner sted.

Det er ikke obligatorisk å sette av mange timer til Forsker Grand Prix, men de fleste blir ivrige
og vil gjerne bruke noen arbeidsdager og kvelder på forberedelser, som for eksempel å teste ut
presentasjonen og øve seg foran kollegaer og familie.

Formålet med Forsker Grand Prix er å gi forskningsformidling høyere prestisje og mer
oppmerksomhet, og samtidig å bidra til å synliggjøre bredden i norsk forskning på PhD -nivå.
Samtidig vil det å delta i konkurransen gjøre deg til en bedre formidler, noe som er nyttig
både i forbindelse med undervisning, disputas og i senere arbeid.

Arrangementet kan gi oppmerksomhet til deg som deltager, instituttet du tilhører, forskningen
din og til konkurransen i seg selv, men det er ikke alle som opplever dette.

Coaching og annen hjelp

I forbredelsene til konkurransen får du hjelp både med scenefremførelsen og innhold i
presentasjonen din.

En coach som enten er skuespiller, instruktør eller regissør leies inn for å hjelpe til slik at dere
skal bli sikrere på scenen. De kan også hjelpe med å gjøre formidlingen tydeligere og gi råd i
forhold til bruk av rekvisitter. Coachingen gis både i form av fellessamlinger og i individuell
coaching for en og en deltager.

I løpet av coachingperioden skal kandidatene også få råd i forhold til tekstlig innhold (f.eks.
strukturering og prioriteringer, ikke faginnhold), bruk av lysbilder, film og lydeffekter.