PROGRAM TROPEROMMET

The frozen planet in a changing climate

Tid: 19.45

Antarctica is the largest freshwater reservoir in the world and contains an equivalent of 59 m sea level rise if all the ice melted. In times of global climate change this frozen continent is indeed melting, dumping gigatons of meltwater into the ocean. What is causing the melt? What are the consequences? I will give you an insight into the role of Antarctic melt in the climate system.

Nadine Steiger, stipendiat ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Jakter på enzymer i havet

Tid: 20.15

I magen din jobber et enzym med å bryte ned proteiner i maten du har spist til mindre byggesteiner som kroppen kan utnytte. Uten disse enzymene kunne vi altså ikke spise; – så viktige er enzymene. Enzymer finnes i alle leverende organismer, også i bakterier. Vi kan utnytte bakterienes måte å lage enzymene på, og dermed produsere de på laboratoriet eller i store fabrikker. Industrielle enzymer kan hjelpe oss med å lage ost, brød og øl, til å fjerne flekker på klærne, rense kontaktlinser, og til å produsere fôr og biodrivstoff. Ofte må vi skreddersy enzymene som brukes. Noen ganger vi må lete etter helt nye enzymer. Havet inneholder et stort men lite utforsket biologisk mangfold som har tilpasset seg unike omgivelser. Har Norges skattekammer, havet, noe mer å tilby enn olje?

Gro Elin Kjæreng Bjerga, forskningsleder ved NORCE

Havet blir surere – noe å bli sur for?

Tid: 21.30

Havforsuring blir kalt klimaendringenes onde tvilling, men hvem er egentlig denne tvillingen? Og bor han i nærheten av oss?

Lenge så vi oss blinde på havet sin dempende virkning på klimaendringene. Menneskelig aktivitet, som bruk av fossilt brensel og endra bruk av land, fører til store utslipp av karbondioksid til atmosfæren. Heldigvis tar havet opp store deler av denne gassen, og atmosfæren endres mindre enn den ellers ville gjort. Men dette koster og kostnaden kalles havforsuring. Her får du lære hva havforsuring er, hvordan havforsuring har utviklet seg gjennom tidene, og hvordan havforsuring påvirker oss

Ingunn Skjelvan, forsker ved NORCE