Universitetet i Bergen

Havbunnen som endestasjon for plastforurensning

Havbunnen er endestasjon for alt materiale som havner i havet. Hvert minutt tilfører for eksempel elvene store mengder grus, sand og leire til havet, som etter hvert synker og avsettes på havbunnen. Organismer som lever i havet synker også når de dør, og blir mat for andre organismer som lever på bunnen. På samme måte som som sand, grus, leire og organismer, ender også søppel fra mennesker i havet. Plast er et relativt nytt menneskeskapt materiale som vi bruker til utallige formål, men som brytes svært sakte ned i naturen. Den vil derfor også til slutt ende opp på havbunnen. På vår stasjon vil vi vise hvordan plast sammen med sand og leire avsettes på bunnen og hvordan vi kan undersøke hvilke typer plastmateriale som kan skjule seg der.

Institutt for geovitenskap

Foto: Siri Skretting Jansen

Plasthvalen

Pop-up utstilling om hvalen som strandet på Sotra med magen full av plast.

Universitetsmuseet i Bergen 

Mellomalderen og miljøet – boss, vatn og vær i tusen år

Boss kan vere gull verd! Å grave i gammalt avfalll kan lære oss mykje om dei som har levd før oss. Bergen var ein av dei største og viktigaste byane i Norden i mellomalderen, og dagens Bergen er delvis bygd på boss frå fortida. Under Bryggen og Vågsbunnen i Bergen finst det fleire meter tjukke lag med jord, søppel og restar etter hus og kaiar frå mellomalderen. Men kva skjer når bosset under føtene våre byrjar å råtne? Korleis kan vatn hjelpe oss med å bevare fortida – og gatene vi går på? Lær også meir om gjenbruk og skriftlege kjelder, og om teoriar kring klima, vêr og hav for tusen år sidan. Klarer du å grave fram ditt eige potteskår, eller risse namnet ditt på ein runepinne? Gjer eit forsøk!

Mellomalderklynga

Foto: V. Martens, NIKU

Bergens årstider- fortid, nåtid, framtid

Hvor mange årstider har vi egentlig i Bergen? Hvorfor deler vi året inn som vi gjør og kunne vi gjort det annerledes? Har det alltid vært sånn og vil vi få andre årstider i framtiden? Hvordan vi deler inn året har endret seg historisk, og med klimaendringene får vi kanskje nye eller annerledes årstider. På vår stasjon vil gi eksempler på hvordan man delte inn året i Bergen i gamle dager, og hvordan klimaforskere ser for seg været og årstidene vil være i Bergen i fremtiden. Vår forskning ved på Senter for vitenskapsteori ved Universitet i Bergen prøver å finne ut hvordan folk forstår disse endringene i Bergen. Dette kan du hjelpe oss med! Vi vil vite hvordan du deler inn året og hvordan du markerer overgangen fra en årstid til en annen. Bidra til å lage en ny kalender for Bergen i 2019.

Senter for vitenskapsteori

Design og ugress

Design beskriver menneskets evne og trang til å utforme sine omgivelser. Vi tilpasser, forenkler og forskjønner. Vi skaper produkter og hus, tjenester og systemer, tog og biler, trikkebilletter og nettsider. Det er vanskelig å si hvor design slutter. Kanskje på søppelhaugen? Eller er søppelhaugen starten på et nytt produkt, et nytt system, en ny tjeneste? På denne stasjonen bruker vi design som utgangspunkt for å se på ressursbruk og lokale muligheter. Hva er en ressurs? Hva har en verdi? Og hva er bare ugress? Det blir oppfordret til deltakelse i aktiviteter som handler om å skape noe sammen. Stasjonen tar utgangspunkt i Siren Elise Wilhelmsens Ph.d. prosjekt ”The Settlers: Domestic Exotics”, som søker nye og innovative måter å bruke uønskede planter på.

Institutt for design, KMD

Foto: Line Møllerhaug

Foto: Nicolas Nisse

Cops and robber: who will win?

There was a robbery at the jewellery store in the city named Graph! The police has been called, the pursuit starts! Each cop positions itself in the city, then the robber chooses its starting position. After this, they operate turn by turn: each cop moves to a neighbouring place or stay still, then the robber moves to a neighbouring place or stay still, and so on. The game stops when one cop moves to the place where the robber is, he catches him and the police wins the game. If this never happens, the robber stays free forever and keeps the jewels, he wins the game. Come and play with us! Which role do you want to play? Cops or robber? Let’s see… If you are given the map of the city and you know the number of cops involved in the pursuit, can you tell in advance who will win?

Institutt for informatikk

Leonardo Da Vinci: fra teknologi og kunst til vitenskap

På denne stasjonen kan dere se og prøve ut Da Vincis maskiner og forstå hvordan mange ting vi bruker i dag har sin opprinnelse i renessanseteknologi. Sammen utforsker vi den fascinerende skikkelsen til vitenskapsmannen og kunstneren som har 500 års jubileum i år.

Institutt for fremmedspråk

Bergen kaller verdensrommet

Lurer du på hva som foregår på solen og ute i verdensrommet akkurat nå? Tror du underlaget og magneter spiller noen rolle når leketøybiler skal konkurrere mot hverandre? Undres du over de fysiske kreftene som virker når et sykkelhjul roterer? Kan vi lage lyn innendørs? Da er «Bergen kaller verdensrommet» standen for deg!

Birkelandsenteret for romforskning

Hva er kreft og hvor kommer det egentlig fra?

Kreft er et nifst ord som mange forbinder med alvorlig sykdom. Nesten alle kjenner en med alvorlig kreftsykdom, eller har mistet kjære på grunn av kreft. Kroppen vår består av milliarder av celler, små enheter som samarbeider og danner forskjellige deler av kroppen vår. Cellene deler seg når vi vokser eller blir skadet, men stopper delingen når det ikke trengs nye celler. Kreft oppstår i cellene våre når de begynner å dele seg på en ulydig måte, blir flere og til slutt danner en skadelig klump som kalles en svulst. Noen celler i svulsten kan løsne og vandre til andre steder i kroppen gjennom blod og immunforsvarets væske. Her danner cellene nye klumper som ødelegger den friske funksjonen til kroppens organer. Hvordan i alle dager vet vi alt dette? Lurer du på hvordan man forsker for å finne årsaker og nye behandlinger mot kreft? Kom til våre stand og vær kreftforsker i 5 minutter!

Hjernesvulstforeningen innbyr også til en liten hjernequiz på standen. Kanskje vet du mye om hjernen allerede, eller ønsker du å lære mer? Bli med på quiz om hjernen – ditt eneste uerstattelige organ!

Institutt for biomedisin og Hjernesvulstforeningen

Spill med livets molekyler

Har du tenkt på hva som gjør akkurat deg unik? Og hvordan arvematerialet ditt er forskjellig fra alle andres? DNAet er oppskriften på hele deg og ved å finne ut hvordan ditt DNA skiller seg fra andre og hva det har å si for proteiner i celle-maskineriet, kan man se om du har arvelige sykdommer, forklare hva som skiller deg fra en sjimpanse, eller finne ut hvem du er i slekt med. Utrolig? Stikk innom Bioinformatikkstasjonen på Forskningstorget og prøv selv.

Computational Biology Unit

Stine Stamcelle Finner seg Selv i Miljøet

Hvordan får vi identitet? Er vi underlagt genene våre, eller spiller miljøet en rolle? Her defineres miljø som cellens erfaringer og opplevelser. En celle med et gitt sett av gener kan ha en hel rekke ulike personligheter, og dessuten skifte identitet mitt i livet. Ta Stine stamcelle: hun finner seg selv, ikke bare én gang, men igjen og igjen. Støter hun på et nytt miljø i form av et annerledes vev eller en betennelse, forandrer hun seg og blir en helt ny celle. Du kan være med og bestemme identiteten til Stine Stamcelle i rollen som nabocellene i miljøet. Eller frister det heller å diagnostisere og anbefale behandling av fiktive pasienter? Du får lete etter kreftceller i vevsprøver. Vi vet at et godt miljø noen ganger kan undertrykke en kreftcelle slik at den ikke utvikler seg til svulst. Vil du da anbefale å fjerne kreftcellen eller ikke?

CCBIO – Centre for Cancer Biomarkers

En celle lever i et miljø bestående av mange ulike naboceller. Illustrasjon: Stine Ween