SKOLEBESØK

Fra 27. til 29. september kjører vi ut forskere til ungdomskoler. Mer info kommer etter hvert.