NLA Høgskolen

Kan du forutse hva som vil skje? Tenk først og test ut.

Klarer du å programmere en robot slik at den løser oppdraget som du får? Klarer du å lage din egen bokstav ved å brette et papir, og klippe over det kun en gang? Her gjelder det å forutse hva som kommer til å skje før du tester det ut. Dette er aktiviteter som stimulerer til kreativitet, utforsking og skaperglede. Disse begrepene er sentrale i kjerneelementene til den nye læreplanen i matematikk.