Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune

Havet- matfat og bosspann

Opp igjennom tidene har havet skaffet oss mat på fat og store inntekter til fiskere og matprodusenter. Samtidig har vi sett på havet som et stort bosspann hvor vi kunne kaste alt skrot og slippe ut gifter og andre farlige stoffer, for havet var så stort at det kunne romme alt vi ville kvitte oss med. Nå vet vi bedre etter at fisk og dyr dør av f.eks. plast og gift. Klimaendringene påvirker havet i større og større grad ved at breer smelter og tilfører ferskvann, temperaturen i havet stiger som igjen fører til at fisk; som torsk flytter seg vekk fra vår kyst og arter som har holdt til på sydligere grader kommer inn og påvirker hele faunaen.Vi må rope VARSKO og gjøre alt vi kan for å stoppe utviklingen og behandle havet som det matfatet og rekreasjonsområdet det er.

Bergen kommune har hatt fokus på sjøen siden slutten på 60-tallet og hatt jevnlige undersøkelser for å få kartlagt tilstanden. Ut i fra resultatene har kravene til rensing av avløpsvann blitt lagt. For at sjøen ikke skal bli tilført farlige stoffer, er det blitt kjørt kampanjer siden 2007 med informasjon om stadig flere felt som er med på å forurense. Vårt motto er Rent vann til folk og fjord, og det betyr at vi alle må være med og bidra til at badevannet er så rent som mulig for alle.