Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Bergen kaller verdensrommet

Lurer du på hva som foregår på solen og ute i verdensrommet akkurat nå? Tror du underlaget og magneter spiller noen rolle når leketøybiler skal konkurrere mot hverandre? Undres du over de fysiske kreftene som virker når et sykkelhjul roterer? Kan vi lage lyn? Da er «Bergen kaller verdensrommet» standen for deg!

Birkelandsenteret for romforskning/Institutt for fysikk og teknologi

Spill med livets molekyler

Har du tenkt på hva som gjør akkurat deg unik? Og hvordan arvematerialet ditt er forskjellig fra alle andres? DNAet er oppskriften på hele deg. Ved å finne ut hvordan ditt DNA skiller seg fra andre og hva det har å si for proteiner i celle-maskineriet, kan man se om du har arvelige sykdommer, forklare hva som skiller deg fra en sjimpanse eller finne ut hvem du er i slekt med. Utrolig? Stikk innom Bioinformatikk-stasjonen på Forskningstorget og prøv selv!

Computational Biology Unit

Stopp veksten av kreft

Hvert år får mer enn 30000 nordmenn kreft, og de fleste kjenner noen som har hatt denne sykdommen. Vi blir flere mennesker som i tillegg blir eldre enn før, og da øker faren for kreft i befolkningen. Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er opptatt av å finne den riktige behandlingen til hver enkelt pasient ved å forske på hva som gjør at en kreftsvulst kan vokse og spre seg. Det er viktig å finne kreften så tidlig som mulig, slik at pasienten hurtig kan få den behandlingen som trengs for å bli frisk. Ved CCBIO sin stand vil du få lære om hvordan man bruker avanserte bilder og ulike teknikker på laboratoriet til å bestemme hvordan hver enkelt pasient skal behandles. Her får du se i mikroskop, jakte på kreftsvulster og oppleve genene våre i form av «levende» DNA.

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Oppvekst i mellomalderen

Korleis var det å vere barn for tusen år sidan? Korleis var det å vekse opp i Bergen i eit samfunn som var annleis er det me har i dag? Det finst fleire typer kjelder til barndommen i mellomalderen, frå små barnesko og leiker til skildringar i biletkunst og litteratur. Barn var fødde inn i bestemte roller og måtte også bidra som arbeidskraft. Det var langt vanlegare enn i dag at barn døydde av sjukdom. Likevel var det rom for leik og moro. Forskarar har lenge diskutert korleis folk i fortida vurderte barndommen. Var barn berre «små vaksne» eller blei barndommen sett på som ein eigen og viktig periode i livet? Kva likar barn å bruke tida på i dag, som ein ikkje kunne gjere for tusen år sidan? Kva er like viktig for barn i dag som det var for barn i mellomalderen?

Middelalderklynga (med deltakarar frå Universitetet i Bergen, Bymuseet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet)

Å vokse opp med geofarer

Gjennom tusener av år har vi mennesker bosatt oss på store deler av planeten hvor geofarer, som flom, skred, jordskjelv og vulkanutbrudd, alltid har eksistert og vært en fare for små og store samfunn. I dag, mer enn noen gang er denne faren tilstede – og med en økende befolkning på planeten som trenger et sted å bo, samtidig som klimaet forandrer seg, er vi stadig mer utsatt for ulike geofarer. Kunnskap om geofarer er derfor svært viktig! På vår stasjon tar vi deg med inn i forskerens verden og gir deg et lite innblikk i hvordan vi jobber for å oppdage potensielle geofarer, hva vi kan gjøre for å unngå skader dersom en geofare skulle inntreffe og hvordan samfunnet må kunne tilpasse seg. Med forskjellig utstyr og aktiviteter skal vi vise deg en forskers hverdag i jakten på naturens farer!

Institutt for geovitenskap