SKOLEDAGEN 2019

SKOLEDAGEN 2019 – Fredag 20. september på Festplassen

Skoledagen 2019 er et tilbud til 6. og 7. trinn, der forsknings- og utdanningsmiljøet i byen går sammen for å skape en gratis opplevelsesdag.

Målet er å vekke nysgjerrighet og interesse for kunnskap og forskning blant elevene. Derfor vil vi gi dem praktisk erfaring og uformelle møter med dagens forskere. Deltagelse, eksperimenter og demonstrasjoner står sentralt på forskningsstasjonene.

ARRANGEMENTET ER FULLT!

Alternativ 1: 

Kl. 09.45 Show

Kl. 10.00 Forskningtorg

Besøk spennende forskningsstasjoner der du selv får være med og delta. Fra kl. 10.00 – 11.30

Alternativ 2:

Kl. 11.30 Show

Kl. 11.45 Forskningtorg

Besøk spennende forskningsstasjoner der du selv får være med og delta. Fra kl. 11.45 – 13.15