Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole

Hva synes du er rettferdig?

Bør de beste spillerne på fotballaget ditt få spille mest, eller bør alle få spille like mye? På NHH forsker vi på hva folk synes er rettferdig. Er det alltid mest rettferdig å dele likt når to personer har gjort samme oppgave, eller bør også hvor hardt man har jobbet ha noe å si? På NHHs forskningsstasjon kan du teste din rettferdighetssans, og du kan finne ut hvilken type rettferdighet du setter høyest.