NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Naturens digitale hverdag

NINA vil demonstrere hvor dyrelivet overvåkes av viltkameraer. Kameraene vil vise dyrene i deres naturlige miljø, og fagpersoner vil også bruke disse video opptakene til å vise forklare ulike adferdsmønstre hos bl a fjellrev, gaupe, oter, måker, lundefugl. De vil forklare hvordan disse videopptakene benyttes i forskningen på vilt i Norge. En utstilling av fremmede plantearter lokalt fra bergensområde demonstrerer diversiteten av artene. Fagpersoner vil forklare hvordan disse påvirker den naturlige vegetasjonen. Det vil følge med et «visittkort» til plantene, som beskriver hvordan man effektivt kan kvitte seg med disse. NINA kartlegger vegetasjon ved bruk av ny digital teknologi. Her vil publikum få lov til å prøve verktøyet og få demonstrert hvordan en slik kartlegging foregår i praksis. De vil vise fram artskart, et verktøy hvor man kan søke opp arter og hvor de er, samt få informasjon om hvordan man selv kan bidra ved å legge inn egne observasjoner.