Foredrag & Debatt 2019

FOREDRAG & DEBATT

Populærvitenskaplige foredrag har alltid vært en viktig del av Forskningsdagene i Bergen. Vi fortsetter derfor vårt suksessfulle foredrag og debatt program fra 19. – 26. september. Gjennom aktuelle foredrag, samtaler og paneldebatter i uformelle omgivelser møter forskerne publikum og viser forskningens plass i samfunnsdebatten.

PROGRAM

Tid: Torsdag 19. september kl.19.00
Sted: Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek

LEONARDO DA VINCI:

DEN FØRSTE VITENSKAPSMANNEN, DEN IKONISKE FIGUR

Leonardo Da Vinci var en vitenskapsmann, ingeniør og kunstner. Han er kjent for sine mesterverk som den verdensberømte tegningen ‘Den Vitruviske mann’, ‘Den sjarmerende Damen med hermelinen’ og ‘Den ikoniske Mona Lisa og hennes forsvinnende smil’.

Leonardo er selv en ikonisk figur. Men sine interessante observasjoner, studier og analyser i billedkunst, arkitektur, anatomi, fysiologi, fysikk, mekanikk, astronomi, geologi og filosofi, er han universelt anerkjent som en solid bro som forbinder forskjellige deler av menneskelig kunnskap. Fundamentalt viser han den uoppløselige forbindelsen mellom vitenskap og humaniora, formalvitenskap og empiri.

Debatten vil ta for seg hans ikoniske figur i kultur og pop-kultur og hans betydning i debatten om kløften mellom de to erkjennelsesområdene: naturvitenskap og humaniora.

PANEL: 

Claudio Giorgione, kurator ved den Nasjonale Museet av Vitenskap og Teknologi «Leonardo da Vinci» i Milan, ekspert på kunsthistorie, renessansen og Leonardo Da Vinci. Han har utgitt bøker om Leonardo og har kuratert kunstutstillinger over hele verden.

Margareth Hagen, professor ved Institutt for fremmedspråk, HF. Prorektor ved UiB. Hun har forsket og publisert innen tidlig moderne litteratur, særlig 1500-tallet. Hun har også utgitt bøker om forholdet mellom litteratur og naturvitenskap.

Alessandro Carlucci, post-doc ved Institutt for fremmedspråk, HF. Hans forskningsinteresser ligger på flerspråklighet, språk i kontakt, italiensk språkhistorie, fonologi, toskansk dialektologi. Han har opgså utgitt bøker om filosofen og politikeren Antonio Gramsci.

Marianna Betti, doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi, hun fokuserer på byggingen av samfunnsstrukturen. Hennes forskningsinteresser ligger også innom politisk økologi, religion og ritualer og immigrasjon. Hun forsker i Afrika, Norge og Italia.

Ordstyrer:

Marco Gargiulo, førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk, HF, ekspert på italiensk språk, sosiolingvistikk, film og kultur.

Tid: Mandag 23. september kl.19.00
Sted: Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek

Virksomheters organisering av arbeidslivet følger endringer i samfunnet, i stor grad styrt av økt internasjonal konkurranse, teknologisk utvikling og krav til effektivitet. Arbeidstakere opplever at disse tilpasningene fører til endringer, som rokker ved virksomhetens stabilitet med store konsekvenser for arbeidsmiljø. Hvordan kan en virksomhet i omstilling ivareta sine ansatte og håndtere økt jobbstress og jobbkrav, og hva er en sunn omstillingsprosess?

Tid: Onsdag 25. september kl.19.00
Sted: Auditoriet, Bergen Offentlige Bibliotek

Trenger vi 200 000 ledere? 

Norge er et land med mange sjefer. Ifølge SSB har vi cirka 200 000 ledere på ulike nivåer. Svært mange av dem er menn, og de er mellomledere som skal følge toppsjefens beslutninger og skape motivasjon blant de ansatte. Sjefene koster bedriftene mye, fordi de har høye lønninger. I et arbeidsliv med mange høyt utdannede mennesker som er selvstendige og jobber i team, trenger vi sjefer som skal motivere og ta beslutninger?

Mange ledere er ofte travelt opptatt med møter, nettverksbygging, konferanser og dermed økt synlighet på Twitter.  Er du toppleder eller ansatt lengre nede i organisasjonen har du helt forskjellige arbeidsdager. Og i midten befinner mellomlederen seg, som et usexy mellomlagspapir, sier en av NHHs forskere du møter på debatt om ledelse 25. september.

I regi av Forskningsdagene i Bergen arrangerer NHH debatt på Bergen Offentlige Bibliotek. Her møter du ledelseseksperter og en litt annerledes leder til en uformell diskusjon om ledelse: Hva trenger vi sjefer til i fremtidens arbeidsliv, og hvordan får vi motiverte og dedikerte ansatte? Hva er egentlig god ledelse – kan vi ha det uten ledere?

PANEL:

Therese E. Sverdrup, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Prorektor ved NHH, hovedfag i psykologi og ekspert på samarbeid, team og psykologiske kontrakter

Monica Rydland, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH. Foredragsholder innenfor ledelse, endring og innovasjon, med mange års erfaring som leder innen finansnæringen

Tom Georg Olsen, partner i IT-konsulentselskapet Miles, men bruker tittelen konserntjener. Tidligere styremedlem i Brann. Miles er kåret til landets beste arbeidsgiver to ganger.

Ordstyrer:

Marius Jones, doktorgradsstudent ved Institutt for strategi og ledelse, med yrkesbakgrunn blant annet fra konsulentselskapet Deloitte.

Tid: Torsdag 26. september kl.19.00
Sted: Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek

Apokalypse snart – eller regner bekymringen vekk?

(Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om været i Bergen?)

Hvordan blir det å leve i Bergen når været forandrer seg som følge av klimaendringene?  Kan det virkelig regne enda mer, når det allerede regner over 270 dager i året?

Mens været varierer fra dag til dag, er klimaendringene usynlige – de kommer over tid. I dette panelet skal vi ikke bare snakke om hvordan været blir i Bergen i årene fremover, hvordan vær og årstider har endret seg over tid og hvilke tiltak som må gjøres fra kommunens side for å bekjempe klimaendringene. Vi skal også snakke om hvilke forventninger vi har til fremtidens vær, om hvordan vær og ekstremvær brukes i klimadebatten, både som tegn på en klimaendret fremtid og som tegn på det motsatte. Betyr det noe hvordan vi snakker om fremtiden? Bør vi konsentrere oss om Bergen eller om verden om vi skal få folk til å engasjere seg? Gjør forventingen om krise oss maktesløse, eller bidrar tanken om en snarlig apokalypse til at noen faktisk gjør noe?

PANEL: 

Erik Kolstad, Klimaforsker og meteorolog, NORCE

Kjersti Fløttum, Professor i fransk språk, Universitetet i Bergen

Magnar Sekse, Fagdirektør Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune

Kyrre Kverndokk, Professor i kulturvitenskap, Universitetet i Bergen

Ordstyrer: 

Anne Jortveit, Norsk klimastiftelse.